Reseptit uusitaan sähköisesti, uusinta-aika on 8vrk.

Uusintaa voi pyytää sähköisesti

Reseptien uusinta edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista sekä hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa. Uusimme pääsääntöisesti vain terveyskeskuksessa sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä.

Sairaalassa tai yksityislääkärin vastaanotolla kirjoitettu resepti voidaan uusia vain jos lääkärille on toimitettu riittävät tiedot sairaudesta, jonka hoitoon lääke on kirjoitettu ja kaikista käytössä olevista lääkkeistä.

Ehkäisyvalmistereseptit uusitaan ensisijaisesti perhesuunnitteluneuvolakäyntien yhteydessä.

PKV- lääkkeiden (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) uusinta edellyttää lääkäriltä erityistä harkintaa eikä PKV- lääkkeitä uusita ilman hoitosuhdetta ja olemassa olevaa hoitosuunnitelmaa. PKV- lääkkeitä ei pääsääntöisesti uusita muutoin kuin vastaanoton kautta.

Kaikkien käytössä olevien lääkkeiden reseptit on hyvä tuoda mukana aina vastaanotolle tullessa. Reseptin uusinnat kannattaa keskittää lääkärin vastaanottokäynneille.