Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointikanava.
Se toimii palvelupolkuna asiakkaan hoidon ja palveluntarpeen arviointiin sekä hoidon suunnittelun ja toteutuksen välineenä.

Omaolon käyttötarkoitus on arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä seuraavissa tilanteissa:

  • yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi
  • terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
  • sairauden tai sen riskien arviointi

Omaolo palvelu ohjaa hoidon piiriin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin.

Oirearviot

Oirearviokyselyt eivät tuota diagnoosia, vaan ainoastaan lääketieteelliseen tietoon perustuvat arvion tarpeellisen hoidon luonteesta antamiesi vastausten perusteella. Kiireellisyyden osalta arvioidaan, miten pian tilasi ilman hoitotoimia pahenisi.

Oirearvioiden tuloksena saat vastauksiisi perustuvan automaattisen toimintasuosituksen sekä myös paikallisen palveluohjauksen. Palveluohjaus kertoo sinulle, miten tulee tilanteessa toimia omassa kunnassasi. Ohjaukset voivat olla työjonoille lähetyksiä, ajanvarauksia tai esimerkiksi ohjauksia toisiin palveluihin, joista saat lisää apua.

Terveystarkastus

Omaolon sähköinen terveystarkastus toimii asiakaslähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että voit täyttää terveystarkastuksen ilman ammattilaisen aloitetta suoraan Omaolo.fi-palvelun käyttöliittymässä. Kyselyn perusteella tunnistetaan elintapasairauksien riskejä ja jos sinulla on riskejä saat mahdollisuuden lähettää vastaukset ammattilaiselle, jotta saat tukea elintapa muutosten tekemiseen.

Hyvinvointivalmennukset

Omaolossa voit myös aloittaa hyvinvointivalmennuksia, ne kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointisi voi kohentua. Valmennukset ohjaavat ja seuraavat suorittamiesi tehtävien avulla edistymistäsi.

Verenpaine suunnitelma ja Hyvinvointitarkastus

Omaolon verenpaine suunnitelma ja hyvinvointitarkastus toimivat ammattilaislähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas ei voi oma-aloitteisesti täyttää suunnitelmia. Ammattilainen ja asiakas yhdessä sopivat suunnitelman aloittamisesta.Jos sinulla on verenpainetauti tai epäilet että verenpaineesi on koholla, voit jättää soittopyynnön oman tiimisi hoitajalla ja sopia yhdessä suunnitelman aloittamisesta.Tai jos koet että useammalla elämäsi osa-alueella on ongelmia, voidaan sinulle aloittaa laaja hyvinvointitarkastus ammattilaisen kanssa yhdessä.

Määräaikaistarkastukset/Terveydenedistäminen

Omaolon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeet toimivat ammattilaislähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas ei voi oma-aloitteisesti täyttää määräaikaistarkastukseen liittyvää esitietolomaketta Omaolossa. Ammattilainen laatii valitulle kohdejoukolle kutsun täyttää määräaikaistarkastukseen liittyvä esitietolomake Omaolossa ja asiakas saa linkin lomakkeeseen ammattilaiselta esimerkiksi sähköpostitse.Määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeen avulla niin asiakas kuin ammattilainenkin voi valmistautua tulevaan asiakkaan, lapsen tai perheen määräaikaistarkastukseen.

Esitietolomakkeessa kartoitetaan tarkastukseen liittyviä esitietoja vastaanottokäynnin tueksi. Osa lomakkeista edellyttää asiakkaalta tunnistautumista Omaolo-palveluun ennen vastaamista.

Aloita Omaolo-verkkopalvelusta, jos sinulla on yksittäinen oire tai terveysongelma.

Uutta Omaolossa – Huoltaja voi asioida lapsen puolesta koronavirustaudin oirearviossa