Jokaiselle taloon tulevalle uudelle lääkärille nimetään perehdyttäjä ja käytössä on strukturoitu perehdytysohjelma. Kandit, YEK:n suorittajat ja erikoistujat saavat nimetyn ohjaajalääkärin. Erikoistuville ja YEK:n suorittajille on alkuvaiheessa 1 h/vko varattu keskustelutuokioon ja myöhemmässä vaiheessa vähintään 1 krt/kk.

Konsultointi Riihimäellä on hyvin sujuvaa ja matalan kynnyksen toimintaa, johon lääkäreitä rohkaistaan heti alusta pitäen. Talossa on kokeneita kollegoja, joilla on sekä vankkaa yleislääketieteen osaamista että erilaista erityisosaamista. Riihimäellä panostetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliseen saumattomaan yhteistyöhön.

Palkkaus

Riihimäellä palkka on erittäin kilpailukykyinen.