Työnkuva ja potilasmateriaali

Riihimäellä terveyskeskuslääkäreiden työ perustuu asiantuntijalääkäri-hoitaja –työparimalliin. Lääkäreiden viikoittainen työaika on 37 h: ma-to 8.00-15.30 ja pe 8.00-15.00. Lähtökohtaisesti työajasta vastaanottoa on viikkotasolla n. 18,5 h. Toimistotyöaikaa on 6 h viikossa. Vastaanottoajat vaihtelevat 15 minuutista 60 minuuttiin. Vastaanottoajat ovat muokattavissa kokemustason ja potilaan tarpeiden mukaisesti.  Lääkärin päivittäinen työ on monipuolista terveyskeskuslääkärin kiireellisen ja kiireettömän hoidon vastaanottotyötä.

Työnkuva on mahdollista räätälöidä omannäköiseksi. Sektoritöitä voidaan rakentaa esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolasta, perhesuunnittelu-neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, kotisairaalasta ja asumispalveluyksikön puolelta, lääkärin toiveiden ja kiinnostuksen pohjalta. Kuntayhtymän potilasmateriaalista valtaosa on aikuisia ja vanhuksia. Noin viidennes potilaista on nuoria ja lapsia. Potilastietojärjestelmänä käytössä on LifeCare.

Riihimäellä henkilökunta koostuu hyvin kokeneista kollegoista ja hoitajista. Talosta löytyy mm. kaksi geriatria, neljä yleislääketieteen erikoislääkäriä, psykiatri, pediatri, akutologiaan perehtyneitä lääkäreitä ja kokeneita yleislääkäreitä. Hoitajakunnasta löytyy mm. DM-hoitaja, astmahoitaja sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitaja. Työilmapiiri on kauttaaltaan erittäin hyvä ja työkaverit ovat mukavia.

Osastot

Sairaalan tulosalue sisältää kaksi osastoa. Potilasosastoilla 3 ja 4 hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaudenhoitoa. Potilaita hoidetaan osastoilla pääsääntöisesti eniten haittaavan sairauden mukaan, osastoille tullaan lääkärin lähetteellä. Osasto 3  on akuutimpaan hoitoon painottuva osasto ja osasto 4 on kuntoutukseen ja saattohoitoon painottuva osasto. Potilasosastot sijaitsevat Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki. Tulosalueen lääkärit hoitavat myös kotisairaanhoidon ja alueen vanhustenhuollon asumispalveluiden yksiköt, laitoshoidon, kotisairaalan ja erikoislääkärijohtoisen geriatrian poliklinikan.

Päivystys

Riihimäellä on oma päivystys joka päivä klo 08.00-22.00. Lääkäreillä on päivystysvelvollisuus, mutta tällä hetkellä tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään yleensä hoidon tarpeen arvio. Hoidon tarpeen arvion tekee vastaanottava sairaanhoitaja. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika, vaikka hoito annetaankin kiireellisyysjärjestyksessä. Yöaikainen päivystys tapahtuu Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa päivittäin klo 22.00-08.00.

Laboratorio ja röntgen

Röntgen toimii Riihimäellä ma-pe klo 08.00-17.00 ja viikonloppuisin la-su 8.00-15.00. Laboratorio toimii arkisin klo 7.15-15.00 (ajanvarauksella tai vuoronumerolla).