Kuvituskuva: Apuvälineprosessi, 1 Apuvälinetarpeen havaitseminen ja palveluun hakeutuminen,
2 Apuvälinetarpeen arviointi, 3 Apuvälineen valinta,
4 Apuvälinepäätös, 5 Apuvälineen lainaus/ hankinta, 6 Apuvälineen luovutus ja käyttöönoton opastus, 7 Apuvälineen käytön seuranta ja mahd. arviointikäynti, 8 Apuvälineen huolto ja korjaus, 9 Apuvälineen palautus.