Potilailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle ajalle tai asianomaiseen palveluyksikköön, eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. Maksu peritään ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista. Maksu peritään myös palvelusta, joka olisi muutoin maksuton. Maksu ei kuitenkaan koske sosiaalihuoltolain mukaisia lyhytaikaisia laitospalvelu- ja asumispalvelupaikkoja (aluevaltuusto 25.10.2022 § 65). Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja hyvinvointialue on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.