Avoterveydenhuollon asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu 20,90 € (kolmelta käyntikerralta/vuosi, 18 vuotta täyttäneiltä)

 • päivystysmaksu käyntikohtainen 28,70 € (terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 1 momentissa säädetyn maksun sijasta enintään 28,70 euroa käynniltä)

Ajokorttitodistus 61,80 €

T-todistus ja vastaavat 51,50 €

B-todistus 51,50 €

E-todistus 51,50 €

Verotusta varten 51,50 €

Muut todistukset ja lausunnot 51,50 €

Fysioterapia yksilökohtainen 11,60 €/hoitokerta

Lääkinnällinen kuntoutus sarjassa annettava hoito 11,60 € (enintään 45 hoitokertaa/vuosi)

Erityistyöntekijät, jalkaterapeutti 11,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit

 • vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €. Maksu peritään myös palvelusta, joka olisi muutoin maksuton. Maksu ei kuitenkaan koske sosiaalihuoltolain mukaisia lyhytaikaisia laitospalvelu- ja asumispalvelupaikkoja.

Kotisairaanhoito, tilap. kotisairaanhoito

 • lääkärin kotikäynti 19,20 €
 • muun henkilön kotikäynti 12,20 €

Kotisairaala, kotisairaala, lyhytaik.

 • sairaanhoitajan käynti 12,20 €
 • lääkärin käynti 19,20 €
 • maksimimaksu 36,60 €/vrk

 Etävastaanottokäynnit

 • lääkärin etävastaanotto; chat-, puhelin- ja videovastaanotto 20,90 € (3 käyntikerralta/vuosi, 18 vuotta täyttäneiltä)
 • fysioterapeutin etävastaanotto; chat-, puhelin- ja videovastaanotto 11,60 € (3 käyntikerralta/vuosi, 18 vuotta täyttäneiltä)

Laitoshoito

 • vuodeosastohoito päivä- ja yöhoito 22,80 €
 • kuntoutushoito vammaiselle 17,10 €
 • lyhytaikainen hoitopäivä 49,60 €/vrk
 • Hoitopäivämaksu maksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €

Suun terveydenhuollon maksut

 • suuhygienisti 10,30 € (perusmaksu)
 • hammaslääkäri 13,30 € (perusmaksu)
 • erikoishammaslääkäri 19,50 (perusmaksu)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit:

 • vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa.
 • myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €.

Maksu tutkimuksesta

 • vaativuusluokka 0-2/8,50 €
 • vaativuusluokka 3-4/19,20 €
 • vaativuusluokka 5-7/38,00 €
 • vaativuusluokka 8-10/55,60 €
 • vaativuusluokka 11- /78,00 €

Toimenpidemaksu proteettiset toimenpiteet

 • pohjaus 55,60 €
 • korjaus 38,00 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 €
 • kruunut ja sillat hampaalta 186,00 €
 • rankaproteesi 225,70 €

Toimenpidemaksu kuvantamistutkimukset

 • hammaskuva 8,50 €
 • panoraamaröntgen 19,20 €
 • ehkäisevä hoito: SC- ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50 €/käyntikerta
 • rtg-kuvien siirto cd-levylle 10,00 €