1 §
Kuntayhtymän viranomaisten asiakirjoista, joiden maksujen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kuntayhtymälle maksuja seuraavien perusteiden mukaan:

2 §
Pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös
euro

 • ensimmäiseltä sivulta 4,00 €
 • kultakin seuraavilta sivuilta 2,50 €
 • kultakin liitesivulta 0,50 €

3 §
Oikeaksi todistamattomat jäljennökset

Paperituloste, standardikoko A4

 • ensimmäinen sivu 1,50 €
 • kultakin seuraavalta sivulta 0,75 €
 • seuraavat kopiot samasta sivusta 0,30 €

Paperituloste, standardikoko A3

 • ensimmäinen sivu 2,50 €
 • kultakin seuraavilta sivuilta 1,25 €
 • seuraavat kopiot samasta sivusta 0,50 €

4 §
Kuntayhtymän pitämistä rekistereistä annettavista tiedoista peritään maksua seuraavasti,  ellei toisin ole määrätty:

 • atk-rekisteristä annettavasta tiedosta 2,00 €
 • kuitenkin vähintään 6,00 €
 • käsin ylläpidetystä rekisteristä annettavasta tiedosta 3,00 €
 • kuitenkin vähintään 7,00 €

5 §
Maksua ei kuitenkaan peritä

 1. pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianomaiselle,
 2. kuntayhtymän jäsenkuntien viranomaisilta,
 3. kuntayhtymän luottamushenkilöiltä asiakirjoista, joita hän tehtävässään pitää tarpeellisena,
 4. asianomaista koskevasta työ- tai palvelutodistuksesta eikä kuntayhtymän palveluksessa olevan pyytämästä hänen palkkaansa ilmoittavasta todistuksesta,
 5. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kuntayhtymän hallintoon kohdistuvan viranomaisen säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten,
 6. asiakirjasta, joka tarvitaan kuntayhtymän virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten,
 7. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta,
 8. kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse eikä
 9. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen,

6 §
Pöytäkirjanotteen tai asiakirjan jäljennöksen sivuksi lasketaan jokainen alkava, korkeintaan A4- kokoinen sivu.

7 §
Jos asiakirjat lähetetään postitse, peritään jokaiselta lähetykseltä postimaksun lisäksi lähetysmaksu 5,00 € lukuun ottamatta 5 §:ssä lueteltuja tapauksia.

Yhtymähallitus 14.2.2018 (§ 33)