Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määrittää suun terveydenhuollon asiakasmaksut, jotka kuntayhtymän yhtymähallitus vahvistaa vuosittain.

  • Suun terveydenhuollossa laskutetaan yli 18-vuotiailta asiakkailta jokaiselta käynniltä käyntimaksu, jonka suuruus vaihtelee ammattiryhmän mukaan (suuhygienisti 10,20 €, hammaslääkäri 13,10 €, erikoishammaslääkäri 19,20 €).
  • Käyntimaksun lisäksi asiakkaalle tulee toimenpidekohtaisesti veloitettavia maksuja.

Esimerkkejä eri toimenpiteiden hinnoista:

  • hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiston kokonaistutkimus 18,90 €. (Huom. Tutkimusten yhteydessä tarvitaan usein myös erilaisia röntgenkuvia.)
  • röntgenkuvaukset 8,40 € – 18,90 €
  • puudutus 8,40 €
  • hampaan paikkaus 18,90 € – 54,90 €; tähän vaikuttaa korjattavan kohdan suuruus.
  • hampaan juurihoito 56,70 € – n. 200 €; suuri vaihtelu toimenpiteen hinnoissa, sillä hinta on riippuvainen juurihoidon vaikeudesta, hampaan muodosta sekä mahdollisen tulehduksen reagoinnista hoitoon. Juurihoito vaatii useimmiten useamman käyntikerran ja aina lisäksi hampaan paikkauksen lopuksi.
  • hampaan poisto 18,90 € – 54,90 €
  • Proteettisten töiden hintakirjo on suuri, ja niiden hinta muodostuu sekä terveyskeskuksen asiakasmaksuista että hammaslaboratorion tekemästä laskutuksesta. Proteettista työtä suunniteltaessa hoitava hammaslääkäri tekee aina kokonaisuudesta kustannusarvion.
  • Tässä on vain muutamia esimerkkejä yleisimmistä toimenpiteistämme ja tarkempaa tietoa hinnoista juuri oman hoidon tarpeen osalta saa hoitavalta hammaslääkäriltä.

Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €.

Vuodeosastolla pitkäaikaispaikalla olevien potilaiden hammashoito on maksutonta, mutta muuttuu maksulliseksi potilaan kotiutuessa.