Erityistoimenpiteitä* vaativasta tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

  • Normaalista tiedonhausta (työaika alle 2 tuntia) 30 euroa.
  • Jos tiedonhaku kestää yli kaksi tuntia, seuraavista tunneista peritään 20 euroa/tunti.
  • Jos tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.
  • Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.

Porrastettua kiinteää maksua voidaan soveltaa myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Yllämainitut maksut tulevat voimaan 1.11.2018 alkaen.

* Erityistoimenpiteitä vaativia ovat tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen tavanomaisilla keinoilla, jos:

  • pyydetty asiakirja-aineisto on laaja (pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta) tai siinä on paljon asiakirjan eri osissa salassa pidettävää tietoa
  • asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon vaatii tavanomaista enemmän työtä
  • tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia.

Perusmaksu em. toimenpiteestä voidaan porrastaa sen mukaan, kuinka paljon työaikaa tiedonhakuun, käsittelyyn ja salassa pidettävien tietojen poistamiseen kuluu.

Perusmaksuun voidaan lisätä sivukohtainen maksu, joka on korvausta asiakirjan, tulosteen tai kopion kopiointi- ja postituskustannuksista. Lisäksi perusmaksu voidaan periä kaksinkertaisena, mikäli kyseessä on kiireellinen haku, mikä tarkoittaa kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista.

Yhtymähallitus 10.10.2018 § 147