Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.1.2014 (§ 11) päättänyt, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetuista lääkärin sairaanhoidollisista ja etuuksia koskevista lausunnoista ja todistuksista peritään asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukainen maksu lukuun ottamatta sairaanhoitoon liittyvää A-todistusta.

Asiakasmaksu (1.1.2018 alkaen)
Nuorison terveystodistus (ensimmäinen maksuton, seuraavat)50,80
Ajokorttitodistus61,00
T-todistus ja vastaavat50,80
B-todistus50,80
E-todistus50,80
Muut todistukset ja lausunnot50,80


Sairauteen liittyvät lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia;

Lääkärikäynti
(kolme kertaa maksullinen)
20,60
Päivystyskäynti28,30
Peruuttamaton lääkärinvastaanottoaika50,80


Suunterveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut.

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut sekä lääkärin terveystarkastukset ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.
Myös ehkäisyyn, opiskelukykyyn ja ammatinvalintaan liittyvät käynnit ovat maksuttomia.