Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.1.2014 (§ 11) päättänyt, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetuista lääkärin sairaanhoidollisista ja etuuksia koskevista lausunnoista ja todistuksista peritään asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukainen maksu lukuun ottamatta sairaanhoitoon liittyvää A-todistusta.

Asiakasmaksu (1.1.2022 alkaen)
Nuorison terveystodistus (ensimmäinen maksuton, seuraavat)51,50
Ajokorttitodistus61,80
T-todistus ja vastaavat51,50
B-todistus51,50
E-todistus51,50
Muut todistukset ja lausunnot51,50


Sairauteen liittyvät lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia;

Lääkärikäynti
(kolme kertaa maksullinen)
20,90
Päivystyskäynti28,70
Peruuttamaton lääkärinvastaanottoaika51,50


Suunterveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut.

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut sekä lääkärin terveystarkastukset ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.
Myös ehkäisyyn, opiskelukykyyn ja ammatinvalintaan liittyvät käynnit ovat maksuttomia.