Jatkuvasti ja säännöllisesti annettavasta kotisairaanhoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetukseen (912/92).

Maksukykyä määriteltäessä tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön bruttotulot. Tuloina huomioidaan mm. eläketulot, korkotulot, osinkotulot, vuokratulot ym. säännölliset tulot.

Palveluista laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selvitetään tarkemmin annettavat kotihoidon palvelut.

Hoito- ja palvelusuunnitelma ja kuukausimaksu voidaan tarkistaa, mikäli

  • palvelun tarve on muuttunut ja asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan;
  • palvelujen saajan tai perheen maksukyky tai olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet;
  • maksu osoittautuu virheelliseksi.

Säännöllisen kotisairaanhoidon maksua ei peritä toimeentulotukea saavilta eikä alle 18-vuotiailta. Säännöllinen kotisairaanhoito keskeytyy aina laitoshoidon ajaksi.

Yli 20 %:n sotainvalideille tarvittavat kotisairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia.

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen, perheen koon ja tulojen perusteella kuukausimaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävästä osasta taulukon osoittaman prosenttimäärän mukaan.

Palveluaikaan perustuva säännöllisen kotisairaanhoidon kuukausimaksutaulukko Riihimäen seudun terveyskeskuksessa 1.1.2020 alkaen

HenkilömääräTuloraja €/kk*)1 h-5,99 h/kk6 h-10,99 h/kk11 h-20,99 h/kk21 h-30,99 h/kkyli 31 h**)
  %%%%%
15881522273235
21 0841217192122
31 701914161718
42 103711131415
52 54669111213
62 9245791011

*) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja
**) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Tilapäisistä palveluista perittävät maksut

Mikäli kotisairaanhoidon palvelun tarve on tilapäistä (ei säännöllistä ja suunnitelmallista) palveluista peritään kertamaksu.

Kotisairaanhoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.