Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta yhdessä henkilötietolain ja muun kansallisen lainsäädännön kanssa, kunnes uusi tietosuojalaki tulee voimaan.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:n jäsenmaissa, vastata digitalisaation ja globalisaation haasteisiin, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn ja lisätä henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Suurin osa terveyskeskuksen palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, jolloin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista perustuu kuitenkin suostumukseen, jolloin henkilötiedot kerätään suostumuksen perusteella. Sinulla on tällöin oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Kun asioit terveyskeskussa, keräämme ja käsittelemme tietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asiasi hoitamiseksi. Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Terveyskeskuksen tietosuojaselosteet (rekisteröidyn informointi) sekä lisätietoa oikeuksistasi löydät tältä sivustolta. 

Tietosuoja – usein kysyttyä terveydenhuolto

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.