Potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta syntyy lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta. Lokirekisterien käyttöoikeudet on rajattu muutamalle työntekijälle työtehtävien mukaisesti.

Lokirekisteritiedon avulla valvotaan ja tarkastetaan, että henkilötietorekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Riihimäen seudun terveyskeskuksen lokirekisterivalvontaa toteutetaan säännöllisesti sekä sisäisenä valvontana että asiakkaan pyynnöstä.

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus pyytää lokitietotarkastusta epäillessään väärinkäytöstä tai käyttäessään tarkastuspyyntöoikeuttaan. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena oheisella lomakkeella.

Lokitietojen tarkastuspyyntö