EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään rekisterissä (rekisteröidyllä) on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus, käsittelyn tarkoitukset huomioiden, saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on myös rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. 

Mikäli kuntayhtymä ei hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotetaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Potilastietojen korjaamisvaatimus