Tietosuojavastaava antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua kuntayhtymän asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä rekistereistä vastaavien henkilöiden kanssa, jotka viimekädessä vastaavat henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaavan pääasialliset tehtävät yhteistyössä rekisterin vastuuhenkilön kanssa:

  • Valvoo tietosuojan toteutumista.
  • Tuo tietosuojaan liittyvät ongelmat tietoturvaryhmän käsiteltäväksi.
  • Osallistuu alueelliseen tietosuojaan liittyvään yhteistyöhön.
  • Antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille.
  • On rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.
  • On tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

KHHVA:n tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lisätietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Sanna Ristolainen
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna
puh. +358 50 442 7505
sanna.ristolainen@omahame.fi