Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Hyvälaatuinen juomavesi on etuoikeus, mutta ei mikään itsestäänselvyys. Hyvä juomavesi on kirkasta, raikkaan makuista ja hajuista. Vesi ei saa sisältää haitallisia aineita, joista olisi vaaraa käyttäjille. Tämän vuoksi talousveden laadusta ja sen valvonnasta säädetään lainsäädännöllä, joka koskee niin vesilaitoksia kuin yksityishenkilöiden omistamia kaivojakin. Me ympäristöterveydessä vastaamme talousveden viranomaisvalvonnasta Riihimäen, Hausjärven, Lopen sekä Janakkalan alueilla.

Miten vettä valvotaan

Vesilaitosten jakaman talousveden viranomaisvalvontaan kuuluu mm. talousveden laadun jatkuva seuranta ja vesilaitosten tarkastukset. Laadun jatkuvassa seurannassa otamme vesinäytteitä säännöllisesti useasta vesipisteestä eri puolilta vedenjakeluverkostoa saadaksemme kattavan kuvan verkostossa virtaavan veden laadusta. Vesinäytteet tutkitaan hyväksytyssä talousvesilaboratoriossa ja tutkimusten valmistuttua varmistamme, että lainsäädännön edellyttämät laatuvaatimukset ja -suositukset täyttyvät. Vesilaitoksia tarkastamme valvontatutkimusohjelmamme mukaisesti, isot vesilaitokset tarkastetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Myös vesilaitokset valvovat toimintaansa omavalvonnalla. Omavalvonnassa laitokset seuraavat veden laatua ottamalla näytteitä vedenottamoiden raakavedestä ja vesilaitokselta verkostoon lähtevästä vedestä. Lisäksi vesilaitokset tarkkailevat jatkuvasti omavalvonnallaan laitosten tilojen ja toimintojen asianmukaisuutta.

Entä oman kaivon vedenlaatu

Yksityiskaivon omistaja huolehtii itse veden laadusta ja vesitutkimuksista. Kaivovesi on suositeltavaa tutkia laboratoriossa vähintään kolmen vuoden välein tai aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa. Vaikka kaivovesi maistuisi ja vaikuttaisi muutenkin hyvältä, kaikki bakteerit tai haitalliset aineet eivät ole havaittavissa aistinvaraisesti. Tutkimus kannattaa tehdä myös, mikäli epäillään terveyshaittaa tai jos kaivoveden värissä, hajussa tai maussa havaitaan muutoksia. Näyte tulee ottaa puhtaisiin astioihin laboratoriosta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Kaivonomistajia muistutetaan vielä, että ympäristöterveydellä on kaivovesinäytteiden lähetyspalvelu Riihimäen terveysasemalla tiistaisin klo 9.30–11.00, jolloin voi noutaa näyteastiapakkauksia ja toimittaa vesinäytteitä. Näytteet tutkitaan Metropolilab Oy:ssä, Helsingissä. Tutkimusten kustannuksista vastaa kaivonomistaja.

Kaivoveden laatuun liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä terveystarkastajamme.

Hiiri pääsee kaivoon pienestäkin raosta

Hyvään kaivoon ei pääse valumaan vesiä maan pinnalta. Vesi tulee hyvään kaivoon aina sen pohjan kautta. Mikäli kaivon kansi tai renkaat ovat rikkoontuneet, kaivorakenteet eivät ole tiiviit tai kaivon lähiympäristön muotoilu on puutteellisia, pääsee kaivoon helposti sade- tai sulamisvesiä mukanaan epäpuhtauksia. Varsinkin rankkasateet ovat riski huonokuntoiselle kaivolle. Raot houkuttelevat myös pieneläimiä. Esimerkiksi hiiri pääsee kaivoon jo muutaman millimetrin korkuisesta raosta.

Pidä kaivostasi huolta

Kaivon kansirakenteet ja kaivon sisä- ja ulkopuoli kannattaakin tarkistaa silmämääräisesti joka vuosi. Riittävästi maanpinnan yläpuolelle ulottuvalla kaivorakenteella, kaivosta poispäin viettävällä maapenkereellä sekä tiiviillä kansi- ja rengasrakenteilla voidaan estää kaivon saastuminen.

Kaivon ympäristöä tulee seurata huomioiden, ettei kaivon lähialueen maaperää lannoiteta tai ettei lähistöllä ole vuotavia öljysäiliöitä tai jätevesijärjestelmiä. Mikäli veden laatuongelma johtuu pohjaveden luontaisista ominaisuuksista (esim. liian rautapitoinen vesi), kannattaa selvittää voidaanko haitta poistaa puhdistuslaitteiden avulla.

Kaivon puhdistus ja huolto kannattaa suorittaa säännöllisesti, vaikka laatuongelmia ei esiintyisikään. Puhdistus- ja huoltotöiden yhteydessä tulee muistaa työturvallisuus, sillä kaivokuilu on vaarallinen paikka. Kaivon puhdistuksen tai huollon voi teettää myös kaivoalan ammattilaisilla, tätä suositellaan etenkin porakaivojen osalta.

Eli, siis

Veden laadun seuranta on tärkeää niin isojen laitosten kuin oman kaivonkin osalta! Hyvin toteutettu vesilaitosten omavalvonta ja kaivon kunnossapito luo perustan hyvälaatuisen juomaveden saannille. Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, se ei todennäköisesti johdu juomavedestä.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
YMPÄRISTÖTERVEYS

Hyödyllisiä linkkejä:
Ohje kaivoveden tutkiminen avaa tästä
Kaivoihin liittyvää yleistietoa avaa tästä.