Lyhytaikaishoidosta käytetään useita erilaisia nimityksiä kuten tilapäishoito, intervallijakso tai vuorohoitojakso. Lyhytaikaishoito voi olla ennalta suunniteltua tai äkillistä kriisi hoitoa kotona asuville muistisairaille. Lyhytaikaishoito tukee muistisairaan kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen.

Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa vanhainkodeissa tai tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisyksikössä. Riihimäen seudulla lyhytaikaishoito on järjestetty pääsääntöisesti kuntien omissa yksiköissä.

Yhteystiedot

Riihimäki

Temppelikatu 10
11100 Riihimäki

Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä
puh. (019) 758 4411

Hausjärvi

Osastonhoitaja
puh. (019) 758 6630

Loppi

Vastaava sairaanhoitaja
puh. (019) 758 6152