Muistisairaan hoitopolku koostuu eri palveluista. Palvelut suunnitellaan ja järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaan. Muistisairaan hoitopolun tarkoituksena on turvata asiakkaalle ja hänen omaisilleen/läheisilleen oikeanlaista hoitoa, tukea ja neuvontaa oikeaan aikaan. Hoitopolun jatkuvuuden tueksi jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelma.

Muistisairaan hoitopolku Riihimäen seudulla koostuu eri kokonaisuuksista, joita ovat;

  • Neuvonta
  • Omaishoito
  • Kuntoutus
  • Kotihoito
  • Lyhytaikaishoito
  • Pitkäaikaishoito