Muistisairaus ymmärretään yleisesti sairautena mikä aiheuttaa ihmiselle muistin heikkenemistä. Muistisairaiden ja heidän läheistensä kannalta elämänlaatua heikentävät enemmän sairaudesta johtuvat käyttäytymisen muutokset. Käyttäytymisen muutoksia esiintyy kaikissa muistisairauksissa.

Muistisairaus aiheuttaa älyllisten kykyjen heikentymistä, joka ilmenee vaikeuksina selviytyä päivittäisistä arjen toiminnoista, työssä tai sosiaalisissa suhteissa.

Ajankohtaista tietoa muistisairauksista löytyy Muistiliiton internet sivuilta