Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen ja pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava hoitopalkkio. Omaishoidontuki voi koostua rahallisen palkkion lisäksi hoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki on kunnan määrärahoihin sidottu etuus, joten kaikille hakijoille sitä ei automaattisesti voida myöntää.

Omaishoidontuen myöntämisen edellytyksenä on, että hoito on päivittäin sitovaa ja hoidettava tarvitsee apua useissa arjen askareissa (esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ja lääkityksestä huolehtiminen).

Omaishoitajana voi toimia muistisairaan omainen tai muu läheinen henkilö, joka oman terveyden ja toimintakykynsä vuoksi on kykenevä tehtävään. Omaishoidontukea haetaan omaishoidontuen hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärin C-lausunto hoidettavasta ja erikseen pyydettäessä myös hoitajasta.

Yhteystiedot

Riihimäki

Koti – ja vanhuspalvelut
Temppelikatu 10
11100 Riihimäki

Kotipalvelun ohjaaja
puh. (019) 758 4362

Hausjärvi

Omaishoidontuen palveluohjaaja
puh. (019) 758 6661

Loppi

Pajatie 1, 12700 Loppi

Palveluneuvoja
puh. (019) 758 6159 tai 050 362 7251