Kun kotiin tuotavat avut eivät enää riitä asiakkaan selviytymiseksi kotona, voidaan päätyä asumiseen ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa tehostetussa palveluasumisessa. Laitoshoidon paikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina ja laitoshoidon perusteena ovat lääketieteelliset syyt. Pitkäaikaishoivaa tarjoavat erityyppiset yksiköt, joista osa on tarkoitettu pelkästään muistisairauksia sairastaville.

Pysyvän hoivapaikan tarve arvioidaan sovittujen kriteereiden mukaan. Hoivapaikkaa haetaan asiakkaan allekirjoittamalla hakemuksella. Hakemus voidaan tehdä kotona, lyhtyaikaisjaksolla tai sairaalan osastolla, jos potilaan ei ole mahdollista enää kotiutua. Tällöin kotona selviytymistä pohditaan usein vielä moniammatillisesti yhdessä osaston henkilökunnan ja kotihoidon palveluohjaajan sekä yhteistyössä potilaan ja hänen halutessaan myös omaisten kanssa ennen hakemuksen tekemistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva SAS-työryhmä käsittelee ja arvioi hakemuksen ja asettaa kriteereiden täyttyessä henkilön tehostetun palveluasumisen jonoon. SAS-lyhenne tulee sanoista selvitä, arvioi ja sijoita.

Terveyskeskussairaalassa ei ole pitkäaikaishoidon paikkoja. Osastolla tehtävä pitkäaikaishoitopäätös perustuu Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lakiin perustuva maksupäätös ei tarkoita henkilön jäämistä pysyvään sairaalahoitoon tai muuhun laitoshoitoon.

Yhteystiedot

Riihimäki

Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä
puh. (019) 758 4411
Temppelikatu 10,  11100 Riihimäki

Hausjärvi

SAS-työryhmän vastuuhenkilö/ Vanhuspalveluvastaava
puh. (019) 758 6630

Loppi

Vanhuspalvelujen johtaja
puh. (019) 758 6150