Aivoterveys tarkoittaa aivojen hyvinvointia, johon vaikuttavat terveelliset elämäntavat, hyvä ravinto, säännöllinen liikunta ja päihteettömyys sekä aivojen jatkuva haastaminen. Myös levolla ja stressin välttämisellä on vaikutuksensa aivojen hyvinvointiin.

Aivojen hyvinvointi on perustana koko elimistön hyvinvoinnille. Terveet aivot antavat mahdollisuuden laadukkaaseen, hyvään elämään. Aivojen hyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota jo nuorena ja jatkaa koko elämän ajan. Omilla valinnoilla ja elintavoilla voi parantaa aivoterveyttä sekä estää tai siirtää mahdollisen aivosairauden puhkeaminen. Aivot ovat koko ajan alttiina ympäristölle ja sen haitallisille vaikutuksille. Aivovaurio muuttaa ihmisen tiedon käsittelyä, tunne-elämää ja persoonallisuutta. Vauriot aivoissa ovat useimmiten pysyviä.