Ihminen tarvitsee muistia enemmän kuin osataan ajatella. Yleisesti muistilla tarkoitetaan pitkäkestoista muistia, johon tallentuu kaikki oleellinen tieto, esimerkiksi syntymäpäivät ja laskutaito. Muisti on kuitenkin isompi kokonaisuus, johon kuuluu useampi toiminnallinen osa. Muistin rakenne voidaan hahmottaa erottamalla toisistaan hetkellinen aistimuisti, lyhytkestoinen työmuisti sekä pitkäkestoinen säilömuisti.

Aistimuisti antaa aivoille tiedon aistien välityksellä. Aistimuisti on osa ihmisen tajuntaa, vaikka sitä ei yleensä tiedosteta. Vasta tiedon kuljettua työmuistiin, aistitietoa pystytään ajattelemaan aktiivisesti.

Työmuistin tehtävä on pitää asiat mielessä lyhyen aikaa. Esimerkiksi kun tarkistat kauppalistasta ostoksen ja haet sen hyllystä.

Säilömuisti pitää sisällään kolme erilaista osiota: semanttinen muisti pitää sisällään tosiasioita, episodinen muisti tarinoita ja elämyksiä ja taitomuisti kaikki opitut taidot.