Aktiivisuus elämässä ja sosiaalinen kanssakäyminen vahvistavat muistia. Ystävien merkitys korostuu ikääntyessä. Ihmiset, joilla on sosiaalisia kontakteja, stressaantuvat vähemmän ja liikkuvat enemmän kuin yksineläjät. Heillä myös mieliala pysyy korkeammalla ja aivot saavat enemmän virikkeitä.