Kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvä perussopimus, ohjeet ja viranhaltijapäätökset.

PDF-dokumentit aukeavat uuteen välilehteen. 

2021

30.8.2021 Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu

2020

28.12.2020 Avoterveydenhuollon tulosalueen esimiestehtävien työnjaon vahvistaminen
16.12.2020 Hankintaohje
16.12.2020 Hallintosääntö
17.02.2020 Delegointipäätös avoterveydenhuollon tulosalueella
04.02.2020 Toimivallan delegointi sairaalan tulosalueen sisällä
29.01.2020 Kuntayhtymän perussopimus

2019

08.10.2019 Tietosuojaohje
07.01.2019 Hankintatoimivallan delegointi
07.01.2019 Toimivallan delegointi tukipalveluiden tulosalueen sisällä

2018

11.09.2018 Asiakirjaotteiden allekirjoittaminen
01.06.2018 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
18.04.2018 Riskienhallintapolitiikka
18.04.2018 Tietoturvapolitiikka
09.04.2018 Julkisuuslain menettelytapaohje
03.04.2018 Viranhaltijapäätösten sisällön yhdenmukaistaminen
01.04.2018 Avoterveydenhuollon tulosalueen esimiestehtävien työnjaon vahvistaminen

2015

01.10.2015 Perussopimus