Kuntayhtymän hallinto muodostuu luottamusmieselinten osalta yhtymähallituksesta ja tarkastuslautakunnasta. Kuntayhtymän johtamisesta yhtymähallituksen alaisuudessa vastaa kuntayhtymän johtaja yhdessä yleisjohdon kanssa.

Ylin päättävä elin on kuntayhtymän yhtymähallitus (12 jäsentä + 1 jäsen osajäsenkunnasta). Yhtymähallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.Tarkastuslautakunnassa on edustus kolmesta jäsenkunnasta.

Jäsenkuntien valtuustot

Jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja valtuustot hyväksyvät muun muassa kuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen.

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on juoksevan hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää muun muassa kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa, henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä. Riihimäen kaupungin, Hausjärven kunnan ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä osa tietohallinnon palveluista tuotetaan yhteisen palvelukeskuksen toimesta.

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään muun muassa kuntayhtymän hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.