Kuntayhtymän viestintäkanavat ovat omat www-sivut, paikallislehdet ja sosiaalinen media. Henkilöstön viestintää hoidetaan em. lisäksi intran ja sähköpostin välityksellä.

 • www-sivut
  • https://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/
 • paikallislehdet
  • Aamuposti, Lopen Lehti, Hämeen Sanomat
 • sosiaalinen media
  • facebook @riihimaenterveyskeskus
  • Twitter @terveystekoja, #terveystekoja #rstkyterveys #rstky
  • Instagram @rstky_terveystekoja,  #terveystekoja #rstkyterveys #rstky