Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Terveyskeskusten toiminnassa tarvitaan muutosta, jota Huomisen terveyskeskus -hankkeessa ovat käynnistäneet Kanta-Hämeen kuntien terveyskeskukset yhdessä. Hankkeessa on hyödynnetty organisaatioissa jo tehtyä kehittämistyötä. ​​Riihimäen seudun terveyskeskuksesta ovat mukana kiireellisen hoidon yksikkö PULSSI77, kiireettömän hoidon vastaanotot ja suun terveydenhuolto.

Tavoitteenamme on palveluiden saatavuuden parantaminen

Kanta-Hämeen terveyskeskusten alueellinen yhteistyö parantaa palveluiden saatavuutta: tavoitteena on, että asiakas saa yhteyden vaivatta ja ratkaisun asiaansa viiveettä. Huomisen terveyskeskus -hankkeessa on yhdessä haettu ratkaisuja puhelinpalveluun, hoidon jatkuvuuden parantamiseen ja sähköisten palveluiden edistämiseen. Sähköiset palvelut ja yhteydenottotavat lisääntyvät sähköisen palvelu- ja asiointikanava Omaolon laajentuessa koko maakuntaan. Alueella on sovittu yhdenmukaiset toimintatavat kansansairauksien tutkimuksista ja seurannasta. Samoin on sovittu yhtenäisestä hoitosuunnitelmasta, joka on myös asiakkaan nähtävissä OmaKanta-palvelussa. Nämä parantavat osaltaan asiakkaan hoidon jatkuvuutta. 

Suosittelisitko palveluamme? ​

Perusterveydenhuollon asiakaskokemuksen kerääminen yhtenäistetään Kanta-Hämeen terveyskeskusorganisaatioiden kesken vuoden 2020 alussa, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa asiakkaiden ja organisaatioiden käyttöön. Palautteiden perusteella kehitetään toimintaa. ​

– Asiakkailta kerätään palautetta tekstiviesteillä palvelun jälkeen tai kirjallisesti samoin kysymyksin. Näin asiakkaat saavat helpon ja nopean keinon vaikuttaa palveluiden laatuun ja kehittämiseen.  ​

Muutoksessa tarvitaan tietoa palvelujen toimivuudesta ja kansalaisten toiveista ja tarpeista. Terveyskeskuksia johdetaan tietoon perustuen ja uudistetuin menetelmin. Huomisen terveyskeskus -hankkeessa on sovittu Kanta-Hämeen terveyskeskuksille yhteiset mittarit, joiden avulla voidaan seurata organisaation tilannetta. Jatkuvasti seurattavia asioita ovat mm. asiakas- ja henkilöstökokemus, palveluiden saatavuus ja taloudellisesta tuottavuudesta kertovat tiedot. Tietoja hyödynnetään organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Yhteisesti seurattavat mittarit tuovat myös maakunnallista vertailtavuutta organisaatioiden kesken. Yhteistä kehittämistyötä jatketaan ja hyödynnetään mahdollisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistyössä Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on dynaaminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut ja palveluverkko. ​

Lisätietoja:

Olli Huuskonen
johtajaylilääkäri, puh. 019 758 5510, olli.huuskonen@riihimaki.fi