Rokotukset toteutetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti.
Riskiryhmien koronarokotusten järjestys

Syksyn 2022 tehosterokoteannos annetaan

yli 65 -vuotiaille, 12 vuotta täyttäneille vakavasta immuunipuutteesta kärsiville ja
18 vuotta täyttäneille, joilla on jokin koronataudille altistavista sairauksista.
Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin? – THL

Tehosterokotus annetaan varianttirokotteella BA.1/2 .
Sen voi saada aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokotuksesta tai sairastetusta virustaudista.
Rokotteen voi saada influenssarokotuksen yhteydessä.
Koronan tehosterokotukset syystalvella 2022 – THL

Viides rokoteannos voimakkaasti immuunipuutteisille

THL suosittelee 5. rokoteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille henkilöille, joilla on joko synnynnäinen immuunipuutos, immuunivastetta heikentävä sairaus tai immuunivasteeseen vaikuttava lääkitys, joka merkittävästi heikentää vastetta rokotteelle. Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4 – 6 kuukautta.

Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla henkilöillä, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut henkilö ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

THL suosittelee vakavasti immuunipuutteisille viidettä koronarokoteannosta – Tiedote – THL

Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset – THL

Neljäs koronarokoteannos

THL on antanut 18.7. uuden suosituksen neljänsien koronarokotusten laajentamisesta tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään 1.8. alkaen.

Suositus on, että kunnat voivat alueellisen epidemiatilanteen mukaan tarjota neljänsiä rokoteannoksia portaittain. Neljänsiä rokoteannoksia tarjotaan alkaen niistä henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille eli seuraavassa järjestyksessä:

 1. 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin
 2. 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
 3. 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

 

4. koronarokotteeseen ovat oikeutettuja

 • immuunipuutteesta kärsivät 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
 • 80 vuotta ja sitä vanhemmat henkilöt
 • iäkkäät hoivakodeissa asuvat
 • omaishoidettavat
 • säännöllisen kotihoidon asiakkaat
 • 70 vuotta täyttäneet, jotka kuuluvat koronavirustaudin riskiryhmiin. Nuorempien rokotustarve arvioidaan yksilöllisesti. THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

Rokote voidaan antaa henkilölle, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

THL:n tämänhetkisen arvion mukaan muulle väestölle neljänsistä annoksista on suurempi lääketieteellinen hyöty, jos ne jaetaan myöhemmin, mahdollisesti syksyllä.

Tarjoamme tällä hetkellä aikoja neljänsiin rokotusannoksiin yli 70-vuotiaille sekä 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille. Päivitämme tietoja, kun avaamme ajanvarauksen uusille ryhmille.

 

Kolmas koronarokoteannos

 • Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
 • 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3 – 4 kuukautta.
 • 18-60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4 – 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
 • 12-17-vuotiaille riskiryhmille suositellaan kolmatta rokoteannosta, kun edellisestä on kulunut 6 kuukautta. Lisäksi kolmas rokote voidaan antaa muillekin erityisestä syystä, kuten matkan takia. Huomioitavaa on, että matkustamisen vuoksi useat maat eivät vaadi 12-17-vuotiailta kolmea rokoteannosta.

Koronataudin sairastaneet henkilöt, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta, eivät tarvitse kolmatta rokoteannosta. Poikkeuksena ovat voimakasta immuunipuutetta sairastavat henkilöt, joille kolmas rokoteannos annetaan, vaikka he olisivat sairastaneet koronataudin.

5-11-vuotiaiden lasten rokotukset

THL suosittelee koronarokotusta

 • kaikille 12—15-vuotiaille lapsille ja nuorille
 • 5–11-vuotiaille lapsille, joiden sairaus tai tila saattaa altistaa heidät vakavalle koronataudille
 • 5–11-vuotiaille lapsille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteisia henkilöitä
 • Koronarokotuksia tarjotaan myös kaikille muille 5–11-vuotiaille

   

Koronarokote suojaa sekä lasta ja nuorta itseään että hänen lähipiiriään erityisesti vakavalta koronataudilta. Koronatauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lievä, mutta pandemian vuoksi asetetut rajoitukset esimerkiksi harrastuksille ja koulunkäynnille vaikuttavat heidän elämäänsä voimakkaasti.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten sairaus tai tila saattaa altistaa heidät vakavalle koronataudille. Toisaalta koronatauti voi pahentaa heidän perussairauttaan. Suurin osa ohessa mainituista sairauksista on erittäin harvinaisia ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa. Hoitava erikoislääkäri osaa parhaiten arvioida, kuuluuko lapsi riskiryhmään.

5-11-vuotiaiden lasten riskiryhmät

Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. 5-11-vuotiaille lapsille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty 10 mikrogrammaa/annos -koronarokotetta, joka on synteettisesti valmistettu mRNA -rokote. Terveydenhoitaja antaa rokotteet Lopella, Oitissa ja Riihimäellä yleisissä rokotuspaikoissa.

Suomessa alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua päättää asiasta, rokotukseen kysytään suostumusta huoltajalta. Suostumus tarvitaan molemmilta huoltajilta. Ohessa on linkki huoltajan suostumuslomakkeeseen: Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

Rokotteet ja suositukset koronataudin sairastaneille

Uudet rokotussarjat annetaan tällä hetkellä Pfizer-BioNTechin rokotteella. THL ohjeistaa kuntia tarjoamaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille toistaiseksi ainoastaan Pfizer-BioNTech Comirnaty -koronarokotetta. Nuvaxovid-rokotteella on myyntilupa 18 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin. Rokotetta suositellaan henkilölle, jolle ei voida antaa mRNA- tai adenovirusvektorirokotetta. Rokotteita voidaan antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille, jotka haluavat tätä rokotevalmistetta muiden valmisteiden sijaan.

Toinen koronarokoteannos annetaan mRNA -rokotteilla 6 -12 viikon kuluttua. Pidemmän rokotusvälin on osoitettu parantavan rokotuksen tehoa ja antavan pitkäaikaisemman suojan. Tutkimusten mukaan koronarokotteen tehoste kannattaa ottaa, sillä se suojaa ikääntyneitä ja riskiryhmään kuuluvia yhtä rokotetta paremmin.  Alle 30-vuotiaat miehet ja pojat rokotetaan Pfizer-BioNTechin rokotteella. Myös muut voivat halutessaan muuttaa rokotevalmistettaan.

Koronataudin sairastaneille toista annosta suositellaan 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville, kun 3−4 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin. Toista annosta voidaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun 4−6 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

THL suosittelee, että kolmantena ja neljäntenä annoksena annetaan kokonainen annos Pfizer-BioNTechin Comirnaty -rokotetta tai puolikas annos Modernan Spikevax-rokotetta. Myös niille henkilöille, jotka ovat aiemmin saaneet Astra Zenecan Vaxzevria -rokotetta, suositellaan kolmantena annoksena mRNA -rokotetta, jos tälle ei ole lääketieteellistä estettä. Alle 30-vuotiaille miehille annetaan kolmantena annoksena Comirnatya. Jos lääketieteellisestä syystä ei voida antaa muita rokotteita, voidaan kolmantena annoksena antaa myös Nuvaxovid-rokotetta.

Koronataudin sairastaneet henkilöt, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta, eivät tarvitse kolmatta tai ikääntyneistä neljättä rokoteannosta. Poikkeuksena ovat voimakasta immuunipuutetta sairastavat henkilöt, joille kolmas ja neljäs rokoteannos annetaan, vaikka he olisivat sairastaneet koronataudin. 12-17-vuotiaille taudin sairastaneille ja kaksi rokotetta saaneille muille kuin voimakkaasti immuunipuutteisille, kolmas rokote voidaan tarvittaessa antaa, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta, ja sairastetusta taudista vähintään 3 kuukautta. Näissä tilanteissa tulee myös aina olla painava syy rokottamiselle. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta.

Koronatodistuksessa aikuisilla on toinen rokoteannos voimassa 270 vrk eli 9 kuukauden ajan. Alle 18-vuotiailla täysi rokotussarja on toistaiseksi voimassa. Suomessa ei tällä hetkellä ole koronatodistus käytössä, mutta sitä voi tarvita ulkomailla matkustaessa. Huomioitavaa on, että matkustamisen vuoksi useat maat eivät vaadi 12-17-vuotiailta kolmea rokoteannosta. Tarkista ajantasaiset tiedot kohdemaasta. Alle 18-vuotiaiden koronarokotustodistukset eivät jatkossa vanhene perusrokotussarjan jälkeen matkustuskäytössä – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Rokotuksen jälkeen liikuntaa kannattaa harrastaa voinnin mukaan. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee lämmöntunnetta, kuumetta tai yleistä sairaudentunnetta, on suositeltavaa välttää liikuntaa oireilun ajan. THL suosittelee varotoimena, että kolmen vuorokauden kuluessa mRNA -koronarokotuksesta vältetään äärimmäistä fyysistä rasitusta. Suositus koskee kaikkia rokoteannoksia. Normaalia liikuntaa ei tarvitse jättää välistä, jos vointi on hyvä. Kyse on varovaisuusperiaatteesta, eikä tämänhetkisen tiedon perusteella ole mahdollista antaa asiasta tarkempaa ohjeistusta esimerkiksi eri urheilulajeista. Asiassa kannattaa noudattaa yksilöllistä harkintaa.

Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Ennen raskautta aloitetun koronarokotussarjan toisen annoksen voi myös ottaa raskauden aikana. Raskauden yrittämistä tai hedelmällisyyshoitoja ei myöskään tarvitse siirtää koronarokotuksen vuoksi.

THL Infektiotaudit ja rokotukset: Sopivatko koronarokotteet kaikille?

Ajanvaraus

Aika rokotuksiin on varattava etukäteen, paitsi ensimmäisen koronarokotusannoksen voi saada ilman ajanvarausta kaikilta rokotuspisteiltä. Ajanvarauksettomat walk in- rokotusajat ilmoitetaan kuntayhtymän nettisivuilla erikseen.

Ajanvaraus tai ajan siirto/ peruutus puhelimella 019 758 5701

Puheluihin soitetaan takaisin ti, ke ja to klo 8 – 15 välillä. Kuuntele viestit loppuun asti, jotta puhelusi rekisteröityy jonoon. Riittää kun soitat kerran, sinuun otetaan yhteyttä, kun aikoja on saatavilla.

Ajanvaraus sähköisesti

Kanta-Hämeen kuntien yhteisen koronarokotussivuston kautta: www.koronarokotuksetkantahame.fi

Sähköinen ajanvaraus edellyttää kirjautumista pankkitunnuksella, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Puolesta asiointi on mahdollista niille, joiden asioinnista tehty kirjallinen sopimus on kirjattu potilastietojärjestelmään. Jos vanhempi varaa lapselle ajan omilla pankkitunnuksillaan, lisätieto -kenttään tulee kirjoittaa lapsen nimi ja henkilötunnus. Varatessasi aikaa sähköisesti, valitse vastaanottajaksi ”Kuka tahansa” nähdäksesi vapaana olevat rokotusajat.

Aikoja on varattavissa sekä Modernan että Pfizerin rokotteelle. Rokotussarjaa jatketaan ensisijaisesti samalla rokotevalmisteella. Tarvittaessa rokotussarjaa voi jatkaa myös toisella mRNA -rokotteella. AstraZenecaa saaneet voivat valita kumman tahansa mRNA rokotteen kolmanneksi rokotteeksi. Alle 30-vuotiaille miehille annetaan vain PfizerBiontechin rokotetta. Merkitse ajanvarauksen lisätietoon, monetta rokotetta olet tulossa ottamaan.

Nuvaxovid-rokotetta on saatavilla vain Hämeenlinnan Verkatehtaan rokotuspisteestä. Ajanvaraus sähköisesti: Hämeenlinnan rokoteinfo Novavax

 

Koronarokotuspaikat

Riihimäki
Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2 A

Hausjärvi
Lehtimajat, Kuusitie 10 – 18, Oitti

Loppi
Lopen lähiasema, Pajatie 1, Loppi

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen rokotuspisteitä voivat käyttää kaikki seutukunnan asukkaat.

Huomioitavaa

 • Tule rokotukseen terveenä ja täsmällisesti varatulle ajalle
 • Jonotuksen vähentämiseksi paikalle voi tulla vain 5 min aiemmin.
 • Käytä kasvomaskia
 • Desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa
 • Säilytä turvaväli (2 m) muihin odottaessasi
 • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi
 • Pukeudu siten, että olkavartesi saa paljaaksi helposti
 • Varaudu jäämään rokotuspisteelle seurattavaksi 15 minuutiksi rokottamisen jälkeen

Sähköinen ajanvaraus koronarokotuksiin – miksi linkki ei toimi mobiililaitteella (Artikkeli 25.2.2021)

Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi/PDF 15.12.2021)

Rokotustaulukko (PDF 14.1.2022)