Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin
Jäitä käytetään tuoreiden kalastustuotteiden kylmäsäilytyksessä
Jäitä käytetään tuoreiden kalastustuotteiden kylmäsäilytyksessä

Juomassasi ja palvelumyyntitiskillä olevat jääpalat sekä jäähileet ovat elintarvikkeita, ja niiden tulee täyttää elintarvikelainsäädännön mukaiset vaatimukset. Jäät tulee valmistaa puhtaasta talousvedestä, joka täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Jään hygieenistä laatua mitataankin talousveden laatuvaatimuksilla ja tavoitteilla. Elintarvikevalvonnan työtehtäviin kuuluu valvoa jään hygieenistä laatua. Saastuneissa jääpaloissa oleva runsas mikrobien määrä voi aiheuttaa oireita tai jopa

Jääpalanäyte

ruokamyrkytyksen.

Jään hygieniaan vaikuttavat monet seikat

Riihimäen seudun ympäristöterveyden valvonta-alueella oleva talousvesi on hyvälaatuista, mutta siitä valmistetuissa jäissä voidaan silti havaita epäpuhtauksia. Suurimpia riskejä epäpuhtauksien päätymisessä jääpaloihin on niiden valmistus, säilytys ja käsittelyvaiheessa. Jään käsittelyssä, säilytyksessä ja valmistuksessa tuleekin ottaa huomioon hyvät hygieniakäytännöt. Epäpuhtauksia voi välittyä jäihin esimerkiksi likaisista käsittelyvälineistä eli kauhoista ja ämpäreistä, likaisista käsistä, epäpuhtaasta jääkoneesta tai koneen letkuista. Käsittelyvälineitä ei tule säilyttää jäiden seassa, koska se lisää riskiä jäiden saastumiselle. Ota käsittelyvälineille käyttöön oma helposti puhdistettava astia ja muista pestä kädet aina ennen jäiden käsittelyä. Muistathan myös puhdistaa välineet käytön jälkeen päivittäin.

Puhdas jääpalakone

Jään hygieenisen laadun selvitys

Elintarvikevalvonta selvitti elintarvikehuoneistojen valmistamien jäiden hygieenistä laatua Riihimäellä, Janakkalassa, Lopella ja Hausjärvellä. Selvitys toteutettiin valvontaprojektina keväällä 2021. Projektiin osallistui 29 kohdetta. Selvitykseen osallistuivat elintarvikkeiden vähittäismyymälät, ravintolat, pikaruokaravintolat,

Likainen jääpalakone

grillit ja pubit. Jäiden hygieenisessä laadussa havaittiin parannettavaa, mutta välitöntä terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja ei esiintynyt.

Näytteistä hieman yli puolet olivat hyvälaatuisia. Huonolaatuisissa jäänäytteissä havaittiin laatutavoitteen ylittäneitä muuttujia, joka kertovat jäiden yleisestä hygieenisestä laadusta. Huonolaatuisien näytteiden osalta haettiin uusintanäytteet, joista yli puolet olivat tuloksiltaan hyviä. Projektin aikana jään hygieenistä laatua ja käsittelytapojen hygieenisyyttä saatiin parannettua useassa kohteessa. Jääkoneiden huolellinen ja säännöllinen puhdistus, huolto sekä jäiden lyhyt säilytysaika vaikuttivat positiivisesti jäänäytteiden tuloksiin.

Muistakaa siis puhdistaa jääkonetta usein varsinkin, kun kesäaikaan se on paljon käytössä! Tarkempia tietoja projektista ja aiheesta luettavissa ympäristöterveyden nettisivuilla julkaistuista projektiyhteenvedosta ja jääpalojen valmistuksen hygieniaohjeesta.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky

YMPÄRISTÖTERVEYS

Hyödyllisiä linkkejä/Lisää tietoa aiheesta: Jääpalakoneen hygieniaohje ja Projektin yhteenveto.