Osastohoito

Terveyskeskuksen potilasosastoilla 3 ja 4 hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaudenhoitoa. Potilaita hoidetaan osastoilla pääsääntöisesti eniten haittaavan sairauden mukaan. Osastoille tullaan lääkärin lähetteellä. Potilasosastot sijaitsevat Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki.

Hoito on osastoilla:

  • yksilöllistä ja kuntoutumista edistävää
  • suunniteltua ja moniammatillisen työryhmän arvioimaa
  • omatoimisuutta tukevaa

Osasto 3 on akuutimpaan hoitoon painottuva osasto

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö, kanslian puh. 019 758 5560.

Yhteystiedot: Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 3. kerros

Osasto 4 on kuntoutukseen ja saattohoitoon painottuva osasto

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö,
kanslian puh. 019 758 5881 ja 019 758 5882.

Yhteystiedot

Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 4. kerros

Osasto 3, osastonhoitaja Salme Anttila p. 019 758 5623
Osasto 4, vs. osastonhoitaja Päivi Moilanen p. 019 758 5564
Terhi Mäntymaa, vs. ylilääkäri, p. 019 758 5563, terhi.mantymaa@riihimaki.fi
Sairaalan tulosalueen ylihoitaja Susanna Hurme, p. 019 758 5875, susanna.hurme@riihimaki.fi

——————————————————————————————-

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidossa toteutuu nopea lääketieteellinen arviointi ja hoito, asiantunteva terveyttä edistävä hoitotyö ja hoidon tarpeenmukainen tiimityö kotihoidon henkilöstön kanssa.

Kotisairaanhoito vastaa kiireelliseen hoidon tarpeeseen saman päivän aikana ja kiireettömään kolmen päivän sisällä.

Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin.

Kotisairaanhoito toimii Riihimäen kaupungin ja Lopen ja Hausjärven kuntien alueella ja tekee kotikäyntejä
klo 8 – 15.30 ma – su.

Kotihoidon yhteystiedot

Riihimäen kaupungin kotihoito ja kotisairaanhoito: Kotihoito ja kotisairaanhoito

Hausjärven kunnan kotihoito ja kotisairaanhoito: Kotihoidon palvelut

Lopen kunnan kotihoito ja kotisairaanhoito: Kuntouttava kotihoito

——————————————————————————————-

Katso myös sivu Muistipoliklinikka (Riihimäen sairaalalla), jossa toteutetaan kansallisen muistiohjelman tavoitteiden mukaisesti Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueen muistisairaiden tutkimuksia sekä hoitoa.