Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin
yhtymäjohtaja Jussi Savola, johtava ylihoitaja Sari Järvinen ja johtajaylilääkäri Olli Huuskonen

Kuntayhtymä käynnistää yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa valmennushankkeen kuntayhtymän työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. Sopimus asiasta allekirjoitettiin 12.12.2018. Valmennuksessa keskitytään mm. aivojen hyvinvoinnin merkitykseen työssäjaksamiselle, työstä palautumiseen ja irtautumiseen, positiiviseen psykologiaan työssä ja viestintään työhyvinvointia edistämässä.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuluvan vuoden talousarviossa koko kuntayhtymää koskevaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Helsingin yliopiston kanssa toteuttava valmennushanke ”Buustia työhyvinvoinnin johtamiseen” on yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntayhtymälle erinomainen voimavara. Tyytyväinen työntekijä tekee työnsä tehokkaammin ja tuottaa usein erinomaisen asiakaskokemuksen.”

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen: ”Työhyvinvointi on kuntayhtymässä kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mutta meidän on hyvä oppia entistä paremmin, missä vielä on kehitettävää ja toisaalta missä vahvuutemme ovat. Valmennus on suunnattu esimiehille, mutta koulutuksissa käsiteltävä aiheet tulevat olemaan vahvasti esillä kaikissa yksiköissä tänä vuonna, kuten myös jatkossa.”

Johtava ylihoitaja Sari Järvinen: ”Hyvinvoiva, osaava henkilökunta on ollut ja on jatkossakin kilpailuvalttimme opiskelijaohjauksen ja rekrytointien kannalta. Kun henkilökunta voi hyvin ja kokee työnsä mielekkääksi, vaikuttaa se myös siihen, kuinka tulevaisuuden tekijöitä (opiskelijoita) ohjataan harjoittelujaksojen aikana ja kuinka omasta työnantajasta kerrotaan muille ammattilaisille. Teemme yhdessä hyvää ja entistä parempaa työyhteisöä meille itsellemme sekä tulevaisuuden työyhteisöille.”

Valmennushankkeeseen kuuluu koko kuntayhtymän henkilökunnalle suunnattu työhyvinvointikysely, lähiopetuspäiviä ja webinaareja. Valmennushankkeen loppuraportti valmistuu alkukesästä 2019.

Lisätiedot

yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512
johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, p. 040 330 5510
johtava ylihoitaja Sari Järvinen, p. 040 330 5511