Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sairaalan tulosalueella on kolme osastoa: akuuttiosasto 1, akuuttiosasto 2 ja geriatrinen kuntoutusosasto. Jokaisella osastolla on 20 sairaansijaa, yhteensä sairaansijoja on 60. Lisäksi akuuttiosasto 1:llä on kaksi ns. yön yli seurantapaikkaa päivystystä varten.

Osastojen profiilissa on viime vuosina tapahtunut merkittävä muutos. Pitkäaikaispotilaita ei käytännössä ole enää lainkaan, hoitojaksot ovat lyhentyneet ja hoitojaksojen määrä on lisääntynyt. Terveyskeskusosastoilla hoidetaan nykyään sellaisia potilaita, jotka aikaisemmin hoidettiin erikoissairaanhoidon sisätautien osastolla.

Osastojen kuormitusaste ei ole kuluvana vuonna ollut suunnitellulla tasolla. Pidempiaikainen tarkastelu osoittaa, että kysyntään nähden osastoilla on tällä hetkellä liikaa potilaspaikkoja. Tilanteen korjaamiseksi kuntayhtymässä on arvioitu erilaisia kehittämis- ja tehostamistoimenpiteitä.

Osastojen käyttöasteen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi kuntayhtymä on suunnitellut, että osastojen sairaansijoja vähennetään kahdeksalla (8) sairaansijalla 1.1.2019 alkaen. Terveyskeskussairaalassa on tämän jälkeen 52 sairaansijaa. Vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi siten, että yksi osasto lakkautetaan ja potilaspaikkoja lisätään kahdelle jäljelle jäävälle osastolle. Näillä osastoilla olisi 26 paikkaa kummallakin.

Kyseessä on kuntayhtymän toiminnan näkökulmasta merkittävä rakenteellinen muutos. Suunnitelman mahdollinen toteuttaminen edellyttää henkilöstön kanssa käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat tässä vaiheessa yhteensä 80 työntekijää. Ensimmäinen neuvottelu asian johdosta pidettiin 12.9. Yhtymähallitus käsittelee asiaa loka-marraskuussa.

Lisätiedot
yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512

johtava ylihoitaja Sari Järvinen, p. 040 330 5511

sairaalan tulosalueen vs. ylihoitaja Susanna Hurme, p. 040 330 5875