Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Vuosi 2018 oli kuntayhtymälle erinomainen sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.  Kiitos kuntayhtymän työntekijöille joustavuudesta ja erinomaisesta ammatillisesta työpanoksesta toiminnan kehittämisessä.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kokouksessa 20.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli merkittävästi talousarviota parempi ja noin 880.000 euroa ylijäämäinen.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Vuosi 2018 oli kuntayhtymälle hallinnollisen ja taloudellisen uudistumisen vuosi. Hallinnon ohjeistusta kehitettiin ja uudistettiin merkittävästi ja talouden seurantaa tehostettiin, poikkeamiin reagoitiin nopeasti ja samaan aikaan toiminnan kehittämistä jatkettiin. Toimenpiteiden seurauksena vuosi 2018 oli kuntayhtymälle erinomainen sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Kuntayhtymän talouden keskeiset tunnusluvut vahvistuivat edelleen, eikä kuntayhtymällä ollut vuoden päättyessä pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa. Kuntayhtymä lähtee kuluvaan vuoteen vahvasta taloudellisesta asemasta.”

Kuntayhtymässä tehtiin viime vuonna useita toiminnallisia uudistuksia. Esimerkiksi yksi vuodeosasto lakkautettiin, sairaansijoja vähennettiin ja Peltosaaren hammashoitolan toiminnot keskitettiin Penttilänkadulle. Kuntayhtymän toiminta pysyi tasaisena ja hyvällä tasolla läpi vuoden muutoksista huolimatta ja asiakkaat olivat mittausten perusteella pääsääntöisesti tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Uudistusten läpivieminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavaa ja pätevää henkilökuntaa. Tässä yhteydessä haluan kiittää kuntayhtymän työntekijöitä joustavuudesta ja erinomaisesta ammatillisesta työpanoksesta toiminnan kehittämisessä. Riihimäen seudun asukkaat ja muut asiakkaat saavat kuntayhtymästä erinomaista palvelua.”

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös lähtee seuraavaksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tarkastettavaksi ja jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn.

Lisätiedot

Yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 3305512