Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

 

Tiedote  19.12.2019

Yhtymähallitus päätti kokouksessa 18.12.2019 avoterveydenhuollon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelman ensimmäisen vuoden täytäntöönpanosta. Marraskuun kokouksessa yhtymähallitus edellytti, että joulukuun kokoukseen valmistellaan esitys suunnitelman aikataulusta, rahoituksesta ja perustettavista vakansseista.

Yhtymähallitus hyväksyi vuodelle 2020 suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat määräraha- ja henkilöstölisäykset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 talousarvioon varattiin määrärahat kahdelle uudelle lääkärille ja yhdelle hoitajalle. Kustannusarvio suunnitelman toteuttamiselle ensi vuonna on noin 225.000 euroa. Samalla yhtymähallitus totesi, että talousarvio tehdään tältä osin alijäämäiseksi, eikä marraskuussa hyväksyttyihin kuntamaksuihin tehdä muutoksia. Syntyvä alijäämä katetaan kuntayhtymän taseen ylijäämästä. Lisäksi yhtymähallitus päätti, ettei kuntayhtymän taseen ylijäämää palauteta takaisin jäsenkuntiin, vaan sitä käytetään osaltaan kattamaan kehittämissuunnitelman toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Yhtymähallituksen päätös on jälleen erinomainen osoitus siitä, että Riihimäen seudulla halutaan panostaa perustasoon ja parantaa seudun asukkaiden palveluja ja hoidon saatavuutta. Kuntayhtymän talous on kuluvana vuonna kehittynyt suunnitellusti ja kuntayhtymän vahva tase antaa mahdollisuuden lähteä toteuttamaan suunnitelmaa jäsenkuntien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Perustason vahvistaminen on välttämätöntä nostaa laajasti keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi. Yhtymähallituksen päätös on askel oikeaan suuntaan.”

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen: ”Tämä on tärkeä päätös lähteä suunnitelmallisesti korjaamaan perusterveydenhuollon resursseja, jotka ovat jääneet jälkeen tarpeesta vuosien ajan. Uskon tämän näkyvän positiivisesti myös rekrytoinneissa. Keskeisenä tavoitteenamme on parantaa hoidon jatkuvuutta, saatavuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Näiden kautta asiakas- ja henkilöstökokemus, hoitotulokset ja terveyshyöty ja terveydenhuollon kokonaistehokkuus paranevat.”

Kehittämissuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa kiireettömän hoidon saatavuutta. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on suunniteltu hoitotakuuta tiukennettavaksi siten, että kiireettömään hoitoon pääsee viikon (7 pv) kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Lisätiedot:
yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512
johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, p. 040 330 5510