Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Koulujen ja varhaiskasvatuksen toimipaikkojen ovet ovat taas avautuneet ympäri Suomen lapsille ja nuorille pitkän etäopiskelun ja kotonaolon jälkeen. Lapset ja nuoret ovat saaneet luvan palata leikkimään ja oppimaan omiin, tuttuihin kasvatus- ja opetusryhmiinsä.

Kuva Lenka Fortelna / Pixabay

Lapset ja nuoret sekä perheet suhtautuvat monin eri tavoin vallitseviin poikkeusolosuhteisiin. Toiset ovat kaivanneet, suorataan ikävöineet kavereita ja opettajia sekä koulu- ja päiväkotiympäristöä. Toiset taas ovat juuri saaneet turvallisen arkirutiinin toimimaan tässä ”uudessa normaalissa”, ja etäopiskelu- ja kotona tapahtuva päivähoito on saatu perheen ja tukiverkoston kanssa yhteisvoimin sujumaan.

 

Mikä ratkaisu tässä on tai olisi ollut oikein?

Aiheesta on käyty moninäkökulmaista keskustelua ja kommentointia eri viestintäkanavilla mm. Twitterissä, lehtien palstoilla ja TV:ssä ja muilla some-kanavilla. Kommentointi ja keskustelu asian äärellä on herättänyt monia näkökulmia ja puheenvuoroja. Jokainen luonnollisesti puolustaa omaa näkökulmaansa ja tuo kantansa esille monin eri tavoin. Toivottavasti nämä puheenvuorot ja kommentit sisältävät aidosti ja oikeasti yhden tärkeän viestin ja sanoman suomalaisille lapsille, nuorille ja perheille:

Me välitämme sinusta!

Meidän on nyt välttämätöntä lisätä välittämisen tunnetta. Meillä ei ole varaa hukata yhtään enempää ihmishenkiä. Nyt meidän on keskityttävä tulevaisuutemme kannalta välttämättömiin tekoihin mm. lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen monin eri toimenpitein. Välittämisen toimenpiteitä on monia esim. puhelinsoitto, tekstiviesti tai kortti läheiselle voivat lisätä välittämisen tunnetta.

Nyt meidän on aika kuunnella ja kuulla yhteiskuntamme tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä: lapsia ja nuoria. Pysähtyminen kuuntelemaan hetkeksi, mitä lapsella tai nuorella on asiaa, ei vaadi meiltä euroja. Se vaatii ainoastaan sen, että todella kohtaamme omat arvomme, pysähdymme kaiken tämän ympärillä olevan kohinan keskellä ja olemme läsnä. Olemme läsnä toinen toisillemme.

Sosiaali ja terveysministeriö on myös mukana omalla panoksellaan yhteiskunnallisesti. ”Mielenterveys on ihmisen ja yhteiskunnan inhimillistä pääomaa.” Näin todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa valtionapuhakuun liittyvässä artikkelissa. STM on avannut kolme uutta valtionavustushakua mielenterveysstrategian toteuttamiseen. Tukea on haettavissa mm. koronavirusepidemian mielenterveysvaikutusten ehkäisyyn ja hoitoon. Avustukset kohdistuvat mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa ja itsemurhien ehkäisyyn sekä työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen pilotointiin. Valtionavustuksilla tuetaan mielenterveysstrategian toteutumista. Tässä on nyt oivallinen mahdollisuus kunnille vahvistaa ihmisen ja yhteiskunnan inhimillistä pääomaa eli mielenterveyttä monitoimijaisten palvelujen suunnittelun ja toimenpiteiden kautta.

Kuva Jill Wellington / Pixabay

Jokainen suomalainen lapsi ja nuori sekä heidän perheensä ovat meille tärkeitä. Edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimenpiteisiin satsaaminen nyt ja tulevaisuudessa luo hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille. Välittäminen, tuki, kuunteleminen ja läsnäolo auttavat lapsia, nuoria ja perheitä selviytymään ja voimistumaan poikkeusoloissa. Nämä teot johtavat ihmisten hyvinvoinnin vahvistumiseen ja luovat vahvan perustan elämälle ja koko yhteiskunnalle.

Teksti 18.5.2020:
Jaana Ahtonen-Huuskonen
perhekeskuskoordinaattori

Lähde:
Valtionavustuksia haettavana mielenterveysstrategian toteuttamiseen – tukea muun muassa koronavirusepidemian mielenterveysvaikutusten ehkäisyyn ja hoitoon