Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain 10 §:n mukaisen muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Muistutuksen voi tehdä

Kirjallinen muistutus lähetetään osoitteella: Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Kirjaamo, Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki.

Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään potilaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa.