Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen seudun terveyskeskus oli vuoden 2020 valtakunnallisessa OVeLa (Oppimisen vertailtava laatu) -mittauksessa terveydenhuoltoalan opiskelijoiden palautteen mukaan toiseksi paras harjoittelupaikka mittaukseen osallistuneiden SOTE-palveluorganisaation (10) sarjassa sekä kaikkien 28 organisaation joukossa! Vastaajia oli yhteensä 11 681. Keskiarvomme oli 9.2, koko maan 8.7.

Ohjattu harjoittelu kuuluu olennaisena osana terveysalan koulutukseen. Harjoittelun aikaisella opiskelijaohjauksella on suuri merkitys opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja siksi on tärkeä varmistaa, että opiskelijaohjaus on laadukasta.

Kliinisen oppimisympäristön ja ohjauksen laatua arvioidaan siihen tarkoitukseen kehitetyllä CLES-mittarilla (Saarikoski 2002). Kymmenet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatiot ovat keränneet yhtenäistä, vertailukelpoista opiskelijapalautetta CLES-mittarilla yli kymmenen vuoden ajan.

Opiskelijaohjauksen vertailtavan laadun (OVeLa) benchmarking -verkoston tarkoituksena on seurata opiskelijaohjauksen laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa tuottamalla kansallista keskiarvo- ja vertailutietoa.

Suuret kiitokset kaikille opiskelijaohjaukseen osallistuneille upeasta työstä!