Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Kantahämäläisille avautuu yhtenäiset mahdollisuudet käyttää sähköisiä sosiaali– ja terveyspalveluja, kun Omaolo.fi-palvelun käyttöönotot ulottuvat koko maakunnan alueelle vuoden 2019 loppuun mennessä. Omaolo.fi-palvelu on helppokäyttöinen, selkokielinen, maksuton ja kaikkien käytettävissä oleva verkkopalvelu ajasta tai paikasta riippumatta. Omaolon avulla asiakas voi luotettavasti arvioida omaa hoidon- tai palveluntarvetta sekä olla yhteydessä oman kunnan sosiaali– ja terveyspalveluihin. Palvelun käyttöönottoa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaali– ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. 

Kanta-Hämeessä Omaolo.fi-palvelun toivotaan jalkautuvan väestön aktiiviseen käyttöön vuoden 2020 aikana. Monille sähköisten palvelujen käyttö on jo luonteva tapa asioida ja nyt tähän tarpeeseen on haluttu vastata myös sosiaali– ja terveyspalvelujen osalta. Sähköisten palvelujen käyttöönotto laajentaa asiakkaiden palveluvalikoimaa ja niiden toivotaan parantavan myös asiakkaiden palvelujen saatavuutta 

Omaolo-palvelu tuo vaihtoehtoja perinteisten palvelujen rinnalle.  Esimerkiksi flunssaoireinen voi terveysasemalle soiton sijasta tehdä Omaolo-oirearvion. Sen avulla hän voi kätevästi saada yhteyden ammattilaiseen tai vastaanottoajan, ohjeet itsehoitoon tai kiireellisissä tapauksissa ohjauksen ensiapuun. Hämeenlinnassa, jossa palvelu on ollut käytössä pisimpään, on saatu asiakkailta hyvää palautetta: 

Tosi hyvä fiilis jäi oirearvioista. Ei tarvinnut ensin ruveta aikaa soittelemaan, vaan sain omalla ajalla täyttää oirearvion.” 

Oirearvioiden lisäksi asiakkaat voivat arvioida oikeuttaan omaishoidon tukeen, henkilökohtaiseen apuun tai liikkumista tukeviin palveluihin. Palveluarvioista asiakas saa lisätietoa ja toimintasuosituksia.  

Omaolo.fi –palvelua kehitetään jatkuvasti ja se tulee täydentymään lähivuosien aikana muun muassa hyvinvointitarkastus- ja valmennuspalveluilla. Näiden avulla kantahämäläisten käyttöön saadaan luotettavia ja turvallisia keinoja arvioida omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti ja ottaa käyttöön eri valmennusohjelmia. Näitä palveluja asiakas voi käyttää itsenäisesti tai ammattilaisen tukemana. Palvelu tulee sisältämään myös lasten ja nuorten terveystarkastuksia, suun terveydenhuollon palveluja sekä pitkäaikaissairaille soveltuvia palveluja. 

Kantahämäläistä yhteistyötä 

Kanta-Hämeessä tehdään erittäin tiivistä ja hyvää yhteistyötä Omaolo-palvelujen käyttöönotossa. Uusien palvelumuotojen käyttöönotto edellyttää toimintatapojen muutoksia ja erittäin tärkeänä koetaan se, että yhteisiä haasteita voidaan ratkoa yhteisvoimin kantahämäläisten sosiaali– ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Päätavoitteena on pidetty koko prosessin ajan asukkaille tarjottavien palvelujen parantamista. Yhteistyötä on laajennettu myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ja selvityksessä on sairaanhoitopiiriin mahdollinen mukaantulo Omaolo-palvelujen käyttöön.  

Omaolo tuo olemassa olevien sosiaali– ja terveydenhuollon palvelukanavien rinnalle uuden sähköisen tavan asioida ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun avulla voi luotettavasti arvioida tarvettaan sote-palveluiden apuun, 24/7. Kyselytulosten perusteella Omaolo tarjoaa terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivan ohjauksen oman kotikunnan tai sairaanhoitopiirin palveluihin. 

Palvelussa on tällä hetkellä 15 terveydenhuollon oirearviokyselyä, jotka perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin. Oirearvioiden lisäksi Omaolossa on kolme palveluarviota, joiden avulla voi arvioida sosiaalihuollon palvelutarvetta ja saada ohjauksia esim. 3. sektorin palveluihin 

Omaoloa kehitetään kansallisesti kuntayhtymien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja SoteDigi Oy:n kanssa. Palvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Kanta-Hämeessä, Jyväskylässä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun sotessa, Tampereella, Turussa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sosiaali– ja terveyspiirissä. Myös palvelun kehittämisessä olleet Kuopio ja Sodankylä tulevat ottamaan Omaolon käyttöön lähitulevaisuudessa. 

 Tutustu ja lue lisää: Omaolo.fi

Lisätietoja antaa 

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.Huuskonen@riihimaki.fi