Tarve

 • Asiakas, asiakkaan läheinen tai terveyden-sosiaalihuollon ammattilainen havaitsee asiakkaan lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen.
 • Lääkäri pyytää tarvittaessa arvion terveyskeskuksen omalta terapeutilta.
 • Tarvittaessa terveydenhuollossa laaditaan kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan voimassaoloaika, perustelut tarpeelle ja kuntoutuksen tavoitteet.

Kuntoutustyöryhmän päätös

 • Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä tekee päätöksen kuntoutussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen perusteella. Kuntoutus voidaan toteuttaa joko omana toimintana tai ostopalveluna. Päätöksessä on tieto sen voimassaoloajasta, kuntoutuskertojen määrästä ja pituudesta.
 • Päätös kirjataan alueelliseen potilastietojärjestelmään.

Tiedotus asiakkaalle

 • Asiakkaalle lähetetään tieto kuntoutustyöryhmän päätöksestä liitteineen.

Terapia

 • Kuntoutuksen toteutuessa omana toimintana organisaatiosta otetaan asiakkaaseen yhteyttä.
 • Kuntoutuksen toteutuessa ostopalveluna, asiakas valitsee palveluntuottajaluettelosta itse palveluntuottajan ja on häneen yhteydessä.
 • Kuntoutuksen toteutumisesta palvelun toteuttaja tekee käyntimerkinnät ja kuntoutuksen päättyessä kirjaa palautteen.

Palaute

 • Kuntoutuksen toteutuessa omana toimintana loppuyhteenveto kirjataan alueellisessa potilastietojärjestelmässä kyseiselle terapialomakkeelle, joka on luettavissa Omakannassa.
 • Kuntoutuksen toteutuessa ostopalveluna, ostopalvelupalautteet siirretään alueelliseen potilastietojärjestelmään.
 • Kuntoutuksen jatkoa suositellessa palaute käsitellään kuntoutustyöryhmässä.