Neuvolassa tehtävän perhehoitotyön tavoitteena on edistää yksilön, pariskunnan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Neuvolapalveluihin sisältyy perhesuunnittelu ja raskauden ehkäisy, äitiysneuvola- sekä lastenneuvolatoiminta. Neuvolassa ei hoideta sairauksia tai niiden jälkitarkastuksia. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvolassa hoidetaan hedelmällisessä iässä olevan väestön ja pariskuntien raskauden ehkäisy, seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sekä tarvittaessa lapsettomuustutkimusten käynnistäminen.

Ehkäisyvalmistereseptit uusitaan ainoastaan perhesuunnittelu neuvolakäyntien yhteydessä. Ehkäisyvalmistereseptejä ei uusita puhelimitse eikä sähköisesti. Kaikki muut reseptit uusitaan terveyskeskuksen vastaanotolla.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolassa pyritään turvaamaan raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Äitiysneuvolaan voi olla yhteydessä heti, kun raskaustesti on positiivinen. Äitiysneuvolasuositusten mukainen raskauden seuranta sisältää kahdeksan määräaikaistarkastusta, synnyttäneen naisen tarkastuksen sekä jälkitarkastuksen. Lääkäri tapaa perheen raskauden aikana kaksi kertaa ja tekee jälkitarkastuksen äidille ja terveystarkastuksen vauvalle kuuden viikon kuluttua synnytyksestä.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta sekä rokotustoiminta. Terveystarkastukset painottuvat ensimmäiseen ikävuoteen ja jatkuvat kouluikään saakka. Lääkäri tapaa perheen ja tekee terveystarkastuksen lapselle 6 viikon, 4, 8, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä.

Neuvolapalvelujen kautta voidaan tarvittaessa ohjata perusterveydenhuollon erityistyöntekijöille (esim. puhe-, fysio- tai toimintaterapeutille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle), perheneuvolaan, sosiaalipalveluihin tai lähettää erikoissairaanhoitoon. Neuvola ja päivähoito tekevät yhteistyötä.