Isyyden tunnustamismenettely helpottuu selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolakäyntien yhteydessä ennen lapsen syntymää. Lapsen syntymän jälkeen isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustaminen ei koske keskenään avioliitossa olevia vanhempia.

Isyyden tunnustaminen helpottuu, kun sen voi tehdä äitiysneuvolassa, jossa lasta odottava perhe muutenkin asioi. Yhä useampi lapsi syntyy avoliittoperheeseen ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Erillinen käynti lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen ei enää muutoksen jälkeen ole tarpeellinen.

Isyyden tunnustamisen mahdollisuudesta kerrotaan vanhemmille äitiysneuvolakäyntien yhteydessä ja tunnustaminen tapahtuu yleensä raskausviikkojen 30–32 aikana.

Isyyden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Tunnustamisen yhteydessä sekä äidin että isän henkilöllisyys varmennetaan asiamukaisella henkilöllisyystodistuksella (esim. passi, henkilökortti tai vuoden 1990 jälkeen myönnetty ajokortti).

Isä antaa tunnustuksen terveydenhoitajalle äidin läsnä ollessa. Vanhemmille kerrotaan isyyden oikeusvaikutukset, jotka molempien vanhempien pitää ymmärtää ja hyväksyä.
Jos isyys tunnustetaan raskausaikana, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun isyys vahvistetaan.

Mitä isyyden vahvistaminen merkitsee lapselle?

 • Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen.
 • Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja lapsella on oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti. Sen jälkeenkin lapsella on oikeus elatukseen koulutusta varten, mikäli se on kohtuullista.
 • Lapsella tulee olemaan perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen sekä oikeus isänsä sukunimeen.

Isyyden vahvistaminen mahdollistaa myöhemmin myös yksinhuoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopimisen.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa lapsen isyyden

Neuvolasta asia siirtyy digi- ja väestötietovirastolle, missä isyys vahvistetaan 30 päivän odotusajan jälkeen. Vauvan syntymän jälkeen ennalta tunnustettu isyys on mahdollista perua 30 vuorokauden kuluessa. Tämän odotusajan jälkeen digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden, ellei ole syytä epäillä tunnustajan isyyttä. Dvv ilmoittaa päätöksestä vanhemmille ja lastenvalvojalle.

Neuvolassa tunnustamista ei voi tehdä, jos:

 • vanhempien henkilöllisyyttä ei voida luotettavasti selvittää,
 • äiti vastustaa tunnustamista,
 • isyydestä on epäselvyyttä,
 • tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn takia pysty ymmärtämään tunnustamisen merkitystä.

Tällöin isyyden selvittäminen tapahtuu perheasiain yksikössä lastenvalvojan luona.

Äitiysneuvolassa ei edelleenkään voida sopia:

 • yksinhuollosta,
 • elatuksesta,
 • tapaamisoikeudesta,
 • asumista.

Näistäkin asioista sovitaan tarvittaessa perheasiainyksikön lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Kysy tarvittaessa isyyden tunnustamisesta omalta äitiysneuvolan terveydenhoitajaltasi. Voit myös tutustua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materiaaleihin.