Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien alueella asuville

Maksuton ehkäisy on aikaisemmin koskenut alle 20-vuotiaita Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien alueella asuvia nuoria. Vuoden 2019 alusta lähtien maksuttomuus on laajennettu koskemaan alle 25-vuotiaita.

Ehkäisyn maksuttomuus ei korvaa neuvontaa

Ehkäisyn aloittamiseen kuuluu aina seksuaalikasvatuksen antaminen sekä turvalliseen ja vastuulliseen seksikäyttäytymiseen ohjaaminen.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon antama koululaisten ja opiskelijoiden seksuaaliterveyskasvatus on tärkeässä asemassa. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu lisäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen:

  • seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta,
  • hedelmättömyyden ehkäisy,
  • seksuaalisen ja sukupuolisen suuntautumisen tukeminen,
  • sukupuolitautien torjunta ja seksuaalisen väkivallan ehkäisy, sekä
  • seksuaaliterveyteen liittyvä muu neuvonta ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus.

Koulu/opiskeluterveydenhuolto ja perhesuunnitteluneuvola

Raskauden ehkäisypalveluita saa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalta sekä neuvolasta.

Koululaiset ja opiskelijat ottavat yhteyttä suoraan omaan kouluterveydenhoitajaansa, muut perhesuunnitteluneuvolaan.