Neuvolapsykologin palvelut on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille sekä neuvolaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Milloin yhteyttä?

Neuvolapsykologi voi auttaa kun

  • raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat huolestuttavat tai raskausaikaan liittyy kuormittavuutta
  • vanhempi tarvitsee tukea keskenmenon, raskaudenkeskeytyksen, kohtukuoleman tai vaikean synnytyksen käsittelyssä
  • vanhemman ja vauvan välinen vuorovaikutus kaipaa tukea
  • vanhempi tarvitsee tukea vanhemmaksi kasvamiseen liittyvissä asioissa tai sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen tuntuu vaikealta
  • kun lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyy huolta
  • vanhempi kaipaa tukea ja neuvontaa lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä

Mitä palvelut ovat?

Työmuotoina ovat

  • arviointi
  • vanhempien lyhytaikainen ohjaus ja neuvonta
  • psykologin perustutkimukset alle 6-vuotiaille lapsille

Neuvolapsykologi toimii yhteistyössä muun hoitohenkilökunnan ja lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa, ja auttaa tarvittaessa jatkotuen piiriin ohjautumisessa.

Miten neuvolapsykologille pääsee?

Neuvolapsykologille ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin kautta.

Linkki videoon