Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan järjestämään terveysneuvontaa ja terveystarkastukset myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin ja sen on yhdessä tarkastusten kanssa tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex)

Terveydenhoitajan palvelukuvaus nuorten palveluissa

Nuori voi olla yhteydessä terveydenhoitajaan tai hänet ohjataan terveydenhoitajalle, kun hän tarvitsee

 • terveystarkastusta ja terveysneuvontaa
 • terveydentilan seurantaa, sairauksien ennaltaehkäisyä
 • seksuaaliterveysneuvontaa: perhesuunnittelua, raskauden ehkäisyä, raskauden keskeytystä, seksitautien ehkäisyä, seulontaa tai hoitoa
 • elämänhallintaan liittyvää neuvontaa, ohjausta tai seurantaa, mm:
  • vuorokausirytmin ylläpitäminen ja hallinta
  • ihmissuhdeasiat
  • ravitsemus- ja painonhallinta
  • pelaaminen ja somettaminen
 • sairaanhoitoa, hoidon tarpeen arviointia, lääkärin palvelua
 • pientoimenpiteitä, esim. tikkien poistoa, korvien huuhtelua, rokotuksia
 • mieliala- ja päihdeasioiden kartoitusta, lievien ongelmien seurantaa ja hoitoa sekä ohjausta jatkohoitoon

Terveydenhoitajan palveluihin kuuluu tiivis yhteistyö nuorten palvelujen tiimissä sekä tarvittaessa pari- ja ryhmätyöskentely muiden ammattiryhmien kanssa nuoren terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

(Nuorisolaissa nuorten parissa toimivat velvoitetaan monialaiseen yhteistyöhön. Nuorisolaki 1285/2016 (Finlex))

Nuorten palveluihin tulevat nuoret toivotaan ohjattavan muista ammattiryhmistä terveydenhoitajalle terveystarkastukseen mahdollisimman pian asiakkuuden alkaessa.