Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • auttaa potilasoikeuslain soveltamisessa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92)
  • avustaa potilasvahinkoasioissa
  • neuvoa hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa
  • ohjata asioiden vireille saattamisessa

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

Terveyskeskuksen potilasasiamiehinä toimivat terveyskeskuksen sosiaalityöntekijät:

p. 019- 758 5980

Tapaamisesta sovitaan aina erikseen. Mikäli emme ole tavoitettavissa, voit jättää meille vastaajaviestin, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Miten toimia epäkohdissa

Pyrimme siihen, että hoidamme sinua mahdollisimman hyvin ja yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos hoidossasi tai kohtelussasi on kuitenkin ilmennyt ongelmia, toivomme, että keskustelet asiasta kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Sinulla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme sähköisellä palautelomakkeella tai kirjallisesti. Käsittelemme kaikki palautteet. Jos haluat, saat vastauksen palautteeseen. Voit antaa palautetta toiminnastamme tästä.

 

Muistutus

Potilasasiamiehet auttavat muistutukseen ja kanteluun liittyvissä kysymyksissä. Potilasasiamieheen kannattaa olla yhteydessä myös hoito- tai lääkevahinkoon liittyvissä asioissa.

Jos et ole tyytyväinen terveydenhoitoosi tai sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, sinulla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus. Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla (15§). (PotLaki 785/1992.)

Voit kirjoittaa muistutuksen itse (otsikoi muistutukseksi) Potilastietojen hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus.
Jos olet tyytymätön muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen tai koet, että muistutusmenettely ei vastaa tarpeitasi, voit viedä asian eteenpäin asiaa valvovalle viranomaiselle. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä potilasasiamieheen.

 

Potilasvahinko

Jos epäilet hoitovahinkoa, sinulla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen myös Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

 

Lisätietoja potilaan asemasta ja oikeuksista löydät seuraavien linkkien takaa: