Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutuu Riihimäellä pääsääntöisesti verkkoyhteyksien välityksellä.

Riihimäen kaupungin tuottamat kuraattori-, psykologi- ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut
Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot saattavat aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Palveluissa tapahtuu muutoksia valtioneuvoston asettamien rajoitusten vuoksi, mutta Riihimäki pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laajasti tukea sitä tarvitseville poikkeusjärjestelyt huomioon ottaen. Oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat voivat olla yhteydessä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöön, mikäli he kokevat tarvitsevansa tukea oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöltä oppimisen tai huollettavansa oppimisen tukemisessa. Kuraattorit, psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja eivät anna opetusta tai ohjausta oppisisältöjen opiskelussa, vaan työssä painottuu psyykkisen tuen järjestäminen.

Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriin, psykologiin tai lukiolla työskentelevään psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden helpoiten sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-sovelluksen kautta. Helmi- ja Wilma-järjestelmien kuormittumisen vuoksi viestien välityksessä saattaa näissä järjestelmissä olla viivettä.

Psykologien käynnissä olevat oppimisvaikeustutkimukset keskeytetään toistaiseksi. Oppilaiden ja opiskelijoiden tukikäynnit siirretään toteutumaan etänä, mikäli se on mahdollista. Oppilaiden tai opiskelijoiden, joilla on tarve tavata kasvotusten Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoria, psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa, tulee olla yhteydessä kyseiseen työntekijään ajan sopimiseksi. Ilman sovittua vastaanottoaikaa oppilasta tai opiskelijaa ei voida tavata.

Toistaiseksi opiskelijahuollon työntekijät eivät kierrä eri toimipisteissä, vaan ottavat vastaan sovitusti niitä oppilaita, joiden ei ole mahdollista hyödyntää etäyhteyttä tai siirtää tapaamisaikaa. Vastaanotto tapahtuu seuraavissa oppilaitoksissa:

Perusopetus:
Itäinen alue (Peltosaaren, Patastenmäen ja Harjunrinteen koulujen oppilaat)
Kuraattori Jenna Pekkanen, Harjunrinteen koulu p. 040 330 44 57
Psykologi Niina Korkolainen, Peltosaaren koulu p. 040 330 44 59

Läntinen alue (Eteläisen, Herajoen, Lasitehtaan ja Karan koulujen oppilaat)
Kuraattori Sanna Pälsi, Karan koulu p. 040 330 44 58
Psykologi Ritva Koivusaari, Eteläinen koulu p. 040 330 42 36

Pohjoinen alue (Haapahuhdan, Pohjoisen, Uramon ja Pohjolanrinteen koulujen oppilaat)
Kuraattori Johanna Junes, Pohjolanrinteen koulu p. 050 380 72 99
Psykologi Krista Koskinen, Uramon koulu p. 040 330 44 84

2. aste
Lukio
Vastaava kuraattori Sanna Vähänen, lukio p. 050 591 00 53
Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Salin, lukio p. 050 571 0886

Hyria
Kuraattori Pia Mikkola-Autio, Hyria p. 040 688 56 10
Psykologi Marjo Mattsson, Hyria p. 040 330 46 00

Riihimäen seudun kuntayhtymän tuottamat oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut

Kouluilla ei toistaiseksi tarjota terveydenhoitajien palveluja, vaan heidät on siirretty toisiin tehtäviin. Joitakin jo sovittuja tapaamisia hoidetaan.

Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan vain kutsuntatarkastukset sekä raskaudenehkäisyyn liittyvät vastaanotot.

Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Helmen ja Wilman kautta tai puhelimitse. Terveydenhoitaja soittaa takaisin, jos ei pysty heti vastaamaan.

Lisätietoja antavat
Sivistysjohtaja Esa Santakallio p. 040 330 44 50
Opetuspäällikkö Virve Jämsén p. 040 330 44 52
Erityissuunnittelija Janina Mäntymaa p. 040 654 57 28

Osastonhoitaja Tea Hansson p. 019 758 5550

Avoterveydenhuollon ylihoitaja Auli Anttila p. 019 758 5815