Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Lasten osallisuusviikkoa vietetään viikolla 37. Viikon aikana lasten osallisuutta nostetaan esille Riihimäen seudulla monin eri tavoin. Viikon tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulluksi tulemista.

”Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden ja kuulluksi tulemisen vahvistaminen on yksi Riihimäen seudun perhekeskuksen tärkeimpiä tavoitteita, ja haluamme palveluissamme lisätä asiakkaidemme osallisuutta monin eri tavoin. Tämän vuoksi perhekeskus on huomioinut osallisuusviikon tapahtumissa lasten ja vanhempien lisäksi myös seudun nuoret”, Riihimäen seudun perhekeskuksen perhekeskuskoordinaattori Jaana Ahtonen-Huuskonen sanoo.

Osallisuusviikolla julkaistaan Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiössä! -hankkeen kysely lasten osallisuudesta. Riihimäen seudulla kyselyn toteuttaa Riihimäen seudun perhekeskus. Lisätietoa QR-koodien kautta toteutettavasta kyselystä sekä itse koodit löytyvät perhekeskuksen sivuilta.

”Jokainen perhe on oman elämänsä asiantuntija, joten seudulla asuvien lasten, nuorten ja perheiden ääni ja palaute on meille arvokas asia palveluita kehitettäessä”.

Osana Lasten osallisuusviikon ohjelmaa Riihimäellä Hyrian toisen vuosikurssin media-assistenttiopiskelijat tekevät opiskelijoiden videohaastatteluja nuorten osallisuuteen liittyen. Videot julkaistaan perhekeskuksen verkkosivuilla syyskuun aikana. Lisäksi Hyrian kolmannen vuosikurssin graafisen taiteen opiskelijat ovat suunnitelleet seudullisen Lasten osallisuusviikon julisteen.

Keskiviikkona 9. syyskuuta Riihimäen seudun Ohjaamo järjestää etäyhteyksillä toteutettavan ”Mun elämä” vaikuttaminen ja osallisuus -tapaamisen kello 16.30 Discordissa.

Lasten osallisuusviikon koordinoi Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hanke. Hanke tekee tänä vuonna tiiviisti yhteistyötä osallisuusviikkoon liittyen Pelastakaa lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen ja Kehitysvammaliiton, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Vammaisperheyhdistys Jaatisen koordinoiman Minua kuullaan -hankkeen kanssa. Molemmat hankkeet keskittyvät lasten osallisuuden edistämiseen. Kaikkien kolmen hankkeen yhteinen toimintasuositus lasten osallisuuden edistämiseksi perhekeskuskontekstissa julkaistiin elokuussa.

Lisätietoja: Jaana Ahtonen-Huuskonen, Riihimäen seudun perhekeskuksen perhekeskuskoordinaattori, 019-758 5781, 040 141 7978.