Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen seudun päättäjien mielestä 8-tähtisairaalahankkeen ratkaisun tulisi perustua laajaan ja monipuoliseen vaikutusten arviointiin ja riskien tunnistamiseen Kanta-Hämeen maakunnan näkökulmasta. Lisäksi olisi tärkeää, että näin merkittävän ja kauaskantoisen päätöksen tekee sellainen taho, joka kantaa päätöksestä poliittisen vastuun.  Maakunnan yhtenäisyyden näkökulmasta ei ole toivottavaa, että Riihimäen seudun kuntien yksimielinen näkemys sivuutetaan, yhtiö perustetaan ja valmistelua jatketaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto on ensi viikon tiistaina tekemässä päätöksen yhteisen alustayhtiön perustamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa (ns. 8-tähtisairaalahanke). Yhtiön tarkoituksena on valmistella erikoissairaanhoidon tuotannon siirtämistä yhteisyrityksen hoidettavaksi. Ratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus tulevan maakunnan toimintaan ja sosiaali- ja terveystoimen palveluketjujen järjestämiseen. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että tällainen ratkaisu perustuu laajaan ja monipuoliseen vaikutusten arviointiin ja riskien tunnistamiseen Kanta-Hämeen maakunnan näkökulmasta. Lisäksi olisi tärkeää, että näin merkittävän ja kauaskantoisen päätöksen tekee sellainen taho, joka kantaa päätöksestä poliittisen vastuun. Nyt näin ei ole.

Ensinnäkin 8-tähtisairaalahanke on valmisteltu täysin erikoissairaanhoidon ehdoilla ja ohjauksessa. Valmistelumateriaalin mukana kulkeva selvitysraportti on laaja, mutta siinä asioita on tarkasteltu ainoastaan erikoissairaanhoidon tuotannon näkökulmasta. Kanta-Hämeen maakunnan kuntien sosiaalitoimet tai perusterveydenhuollon toimijat eivät ole olleet hankkeessa millään tavalla mukana. Hankkeen toteuttaminen suunnitellulla tavalla irrottaa erikoissairaanhoidon toiminnan erilliseen yhtiöön ja vaikeuttaa tulevan maakunnan mahdollisuuksia suunnitella toimiva ja kustannustehokas sosiaali- ja terveystoimen palveluketju.

Toiseksi tulevan yhteisyrityksen omistus- ja voimasuhteet tulevat olemaan Kanta-Hämeen maakunnalle merkittävä riski. Jos erikoissairaanhoidon tuotanto siirretään yhteisyrityksen vastuulle, käytännössä tämä tarkoittaa erikoissairaanhoidon strategisten ja muiden merkittävien linjaratkaisujen päätöksentekovallan luovuttamista Pirkanmaan maakunnalle. Yhtiön hallitus tulee toimimaan Pirkanmaan maakuntahallituksen omistajaohjauksessa, ja Kanta-Hämeen maakunta joutuu tyytymään enemmistöomistajan ratkaisuihin. On naiivia kuvitella, että kahden eri maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon näkemykset erikoissairaanhoidon strategisesta kehittämisestä olisivat aina yhtenevät eikä näkemyseroja ilmene. Tällä ratkaisulla Kanta-Häme luovuttaa Pirkanmaalle merkittävän osan päätösvallastaan erikoissairaanhoidon kehittämisen tai palveluverkkoratkaisujen osalta. Tätä ongelmaa ei voida kokonaan poistaa esimerkiksi osakassopimuksella.

Kolmanneksi nyt asiaa ovat päättämässä tahot, jotka eivät kanna ratkaisusta poliittista vastuuta. Maakuntauudistuksen myötä sairaanhoitopiirit lakkaavat ja maakunta ottaa vastuun sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä. Päätöksenteon demokraattisen legitimiteetin näkökulmasta on erittäin ongelmallista, että näin isosta ja merkittävästä asiasta ovat päättämässä tahot, joita ratkaisu ei enää jatkossa koske. Tämän vuoksi nykyiset organisaatiot eivät voi päättää näin suuresta periaatteellisesta asiasta ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämistavasta uuden maakunnan puolesta. Tällaisen ratkaisun tekeminen on jätettävä tulevan maakunnan toimielimille.

Hankkeen valmistelumateriaalissa ei ole esitetty mitään pakottavaa syytä, miksi hanke pitää päättää nyt ja ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa. Hanketta on muutenkin viety eteenpäin kovalla kiireellä. Valmistelua kuntien näkökulmasta kuvaa hyvin se, ettei sairaanhoitopiirin tarkoituksena ollut alun perin edes pyytää hankkeesta kuntien lausuntoa, vaan yhteisen yhtiön perustaminen oli tarkoitus viedä suoraan sairaanhoitopiirin valtuuston päätettäväksi.

Edellä mainituilla perusteilla Riihimäen seudun kunnat ja kuntayhtymä ovat olleet yksimielisesti esittämässä 8-tähtisairaalan päätöksenteon lykkäämistä odottamaan maakuntauudistuksen voimaantuloa. Riihimäen seudun yhteinen näkemys on, että näin merkittävästä ja kauaskantoisesta ratkaisusta voidaan päättää vain uuden maakunnan toimielimissä. Maakunnan yhtenäisyyden näkökulmasta ei ole toivottavaa, että Riihimäen seudun kuntien yksimielinen näkemys sivuutetaan, yhtiö perustetaan ja valmistelua jatketaan.

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
Riihimäen kaupunki

Pekka Määttänen
kunnanjohtaja
Hausjärven kunta

Mikko Salmela
kunnanjohtaja
Lopen kunta

Jussi Savola
yhtymäjohtaja
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä